1121

Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā
(noslēgusies) Maltīte ar stilu

Preču loterijas “Maltīte ar stilu!” noteikumi

1. Loterijas preču ražotājs ir SIA „Staburadzes konditoreja”, reģistrācijas nr.: 40003474467, juridiskā adrese: Miera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1001 – turpmāk Ražotājs.
2. „Maltīte ar stilu!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Loterija), kas notiek no 2017. gada 25. jūnija līdz 2017. gada 18. augustam, un kuru organizē SIA „VUCA Communications”, reģistrācijas nr.: 50103788631, juridiskā adrese: Jungas, Baltezers, Latvija, LV-2164 - turpmāk Loterijas rīkotāji.
3. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.
4. Loterijas norises sākuma datums ir 2017. gada 25. jūnijs. Loterijas norises beigu datums ir 2017. gada 18. augusts. Periods, kurā iespējams nopirkt Loterijas preces un pieteikt savu dalību Loterijā ir no 2017. gada 25. jūnija plkst. 00:00 līdz 2017. gada 17. augustam plkst. 23:59.
5. Loterijas norises teritorija - jebkura SIA „Narvesen Baltija” Narvesen tirdzniecības vieta visā Latvijas Republikas teritorijā, kurā tiek izplatītas Loterijas preces.
6. Loterijas prece: jebkurš produkts saskaņā ar šo noteikumu pielikumu nr. 1.
6.1. Loterijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.
6.2. Loterijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Loterijā.
7. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.
8. Loterijā nevar piedalīties SIA „Visas Loterijas”, SIA „Narvesen”, SIA “Staburadzes konditoreja” un “VUCA Communications” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētāji apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.
9. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2017. gada 25. jūnija līdz 2017. gada 17. augustam, vienā pirkuma reizē jāiegādājas 1 (viena) no Loterijas precēm, saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu, jebkurā SIA „Narvesen Baltija” Narvesen tirdzniecības vietā visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Loterijas preču iegādes apliecinājumu un zemāk norādītajā veidā no 2017. gada 25. jūnija līdz 2017. gada 17. augustam plkst. 23.59 (reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc šī laika tiek uzskatīta par nederīgu un nepiedalās balvu izlozēs) jāreģistrējas Loterijai:
• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.loterijas.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs, vecums, pilsēta, e-pasta adrese.
Reģistrācija mājas lapā www.loterijas.lv ir bez maksas.
9.1. Ja reģistrācija mājas lapā www.loterijas.lv notiek veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Loterijā.
10. Loterijas dalībnieks, reģistrējoties, uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.
11. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēt vairākus pirkuma čeka numurus, ar dažādiem čeka numuriem neierobežotu reižu skaitu.
11.1. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu Loterijas preču pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru.
11.2. Viens Loterijas dalībnieks (viens tālruņa numurs) var piedalīties vairākās izlozēs, ja reģistrējis vairākus unikālus pirkuma čeka numurus šo noteikumu 9. un 15. punktā norādītajā kārtībā.
12. Viens pirkuma čeka numurs var laimēt tikai vienu balvu, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Loterijas laikā.
13. Ja viens pirkuma čeka numurs tiks reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiks uzskatīts un Loterijā piedalīsies tas pirkuma čeka numurs un pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to būs reģistrējis pirmais.
13.1. Ja viens Loterijas dalībnieks (viens mobilā tālruņa numurs) mēģinās reģistrēt vienu pirkuma čeka numuru vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Loterijas rīkotāji patur tiesības neinformēt šo Loterijas dalībnieku par pirkuma čeka neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā, nodrošinot izlozi, ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.
14. Balvu fonds:
Balva Skaits Vienas balvas vērtība, EUR ar PVN Kopējā vērtība, EUR ar PVN
T-krekls Aspazija 1 30.25 30.25
T-krekls Blaumanis 1 30.25 30.25
T-krekls Čaks 1 30.25 30.25
T-krekls Rainis 1 30.25 30.25
T-krekls BezCinas 2 20.8967 41.79
T-krekls RĪGA 2 23.8975 47.80
T-krekls 4 25.41 101.64
T-krekls Tur Fix Kru Classic 4 19.9529 79.81
Kopā: 16 - 392.04

15. Tiek noteiktas 8 (astoņas) izlozes, kurā piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu:
1. izloze - 2017. gada 30. jūnijā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 25. jūnija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 29. jūnijam plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) T-kreklu Aspazija un 1 (vienu) T-kreklu Blaumanis;
2. izloze - 2017. gada 7. jūlijā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 30. jūnija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 6. jūlijam plkst. 23.59, izlozējot 1 (vienu) T-kreklu Čaks un 1 (vienu) T-kreklu Rainis;
3. izloze - 2017. gada 14. jūlijā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 7. jūlija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 13. jūlijam plkst. 23.59, izlozējot 2 (divus) T-kreklus BezCinas;
4. izloze - 2017. gada 21. jūlijā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 14. jūlija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 20. jūlijam plkst. 23.59, izlozējot 2 (divus) T-kreklus RĪGA;
5. izloze - 2017. gada 28. jūlijā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 21. jūlija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 27. jūlijam plkst. 23.59, izlozējot 2 (divus) T-kreklus;
6. izloze - 2017. gada 4. augustā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 28. jūlija plkst. 00.00 līdz 2017. gada 3. augustam plkst. 23.59, izlozējot 2 (divus) T-kreklus;
7. izloze - 2017. gada 11. augustā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 4. augusta plkst. 00.00 līdz 2017. gada 10. augustam plkst. 23.59, izlozējot 2 (divus) T-kreklus Tur Fix Kru Classic;
8. izloze - 2017. gada 18. augustā, plkst. 11.00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2017. gada 11. augusta plkst. 00.00 līdz 2017. gada 17. augustam plkst. 23.59, izlozējot 2 (divus) T-kreklus Tur Fix Kru Classic.
15.1. Izlozē tiks izlozēti papildus 2 (divi) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
15.2. Visas izlozes notiks Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA “Visas Loterijas” telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, 2. stāvā.
16. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 5 000 (pieci tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 16 (sešpadsmit) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot - 16 (sešpadsmit) pret 5 000 (pieci tūkstoši).
17. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāji. Izlozes tiks veiktas ar Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA „Visas Loterijas” izstrādāto loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas Nr. 003365.
18. Informācija un personas dati, ko Loterijas dalībnieki iesniedz saistībā ar dalību Loterijā, tiek apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
19. Piedaloties Loterijā, Loterijas dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem un ka Loterijas rīkotāji un to norīkotās personas drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus balvas ieguvēju noteikšanai un to publicēšanai mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī balvu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt balvu ieguvēju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.
20. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Loterijā, Loterijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti Loterijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.
20.1. Loterijas dalībnieku dati tiek izmantoti vienreiz, tikai šīs Loterijas sakarā.
21. Katras izlozes balvu ieguvēji tiek publicēti mājas lapā www.loterijas.lv pēc katras izlozes līdz plkst. 23.59.
22. Visi balvu ieguvēji jeb pilns uzvarētāju saraksts tiek publicēts mājas lapā www.loterijas.lv līdz 2017. gada 18. augusta plkst. 23.59.
23. Balvas tiks uzglabātas pie Loterijas rīkotāju pilnavarotās puses SIA „Visas Loterijas” - Rīgā, Antonijas ielā 22-3, un tiks izsniegtas uzvarētājiem personīgi.
24. Loterijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies, zvanot vai nosūtot SMS, ar balvu ieguvējiem uz Loterijā reģistrēto tālruņa numuru.
24.1. Balvu ieguvējiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotāju pilnvaroto pusi SIA „Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 10.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. septembrim.
25. Lai saņemtu balvu, balvu ieguvējiem Loterijas rīkotājiem vai norīkotajai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID vai auto vadītāja apliecība) un pirkuma čeks. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam Loterijas preču nosaukumam, zīmolam Pedro. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, nepieciešama stingrās uzskaites kvīts ar precizētiem Loterijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Loterijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstam, atšifrējumam un veikala zīmogam.
26. Ja balvu ieguvēji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas un pirkumu apliecinošos dokumentus, kur norādīts Pedro zīmola produkts vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.
26.1. Ja Loterijā reģistrētā un izlozē laimējušā pirkuma čeka numurs nav identisks, balvu saņemot, uzrādītā pirkuma čeka numuram, t.i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, pirkuma čeka numurs nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, un Loterijas rīkotājiem vai to norīkotajai personai rodas aizdomas par krāpšanās mēģinājumu, Loterijas rīkotāji un norīkotā persona patur tiesības balvu ieguvējam balvu neizsniegt.
26.2. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu.
27. Balvu ieguvēji balvas varēs saņemt līdz 2017. gada 1. septembrim. Pēc 2017. gada 1. septembra balvas vairs netiek izsniegtas.
27.1. Ja balvu ieguvēji līdz 2017. gada 1. septembrim nav pieteikušies balvu saņemšanai vai nav ieradušies pēc laimētajām balvām, balvu ieguvēji zaudē savu balvu ieguvēju statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Loterijas rīkotāju īpašumā.
28. Saņemot balvas, balvu ieguvēji un Loterijas rīkotāji, paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, balvu ieguvēji nevar vērsties ne pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.
29. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējiem iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot laimētās balvas.
30. Laimēto balvu apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.
31. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.
32. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras balvu ieguvēji neizņem saskaņā ar Loterijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība netiek atlīdzināta naudā, balvas pāriet Loterijas rīkotāju īpašumā un Loterijas rīkotāji var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.
33. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem.
34. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozēm, kā arī par balvu neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar balvu ieguvējiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.
35. Loterijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Loteriju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Loterijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Loterijas pārtraukšanu.
36. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem - SIA „VUCA Communications” (Jungas, Baltezers, LV-2164, Latvija) līdz 2017. gada 4. septembrim ar norādi Loterija „Maltīte ar stilu!” pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.
36.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2017. gada 4. septembra, neizraisa juridiskas sekas.
36.2. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tās atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.
37. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.
38. Ikviens Loterijas dalībnieks jebkurā Loterijas norises brīdī, proti, no 2017. gada 25. jūnija līdz 2017. gada 17. augustam, var rakstveidā pieprasīt, lai viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.
39. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem šiem noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.

Rīgā, 2017. gada 7. jūnijā

__________________________
SIA „VUCA Communications”
Zane Feifa
Valdes priekšsēdētāja

Pielikums Nr. 1 “Produkti, kas piedalās loterijā “Maltīte ar stilu!”

SVIESTMAIZES - NOSAUKUMS/EAN KODS

Sviestmaize ar vistu 130g, 4751008076813
Sviestmaize ar šķiņķi un sieru 135g, 4751008076806
Sviestmaize ar lasi 130g, 4750076136023
Skandināvu maize ar vistu taizemiešu gaumē 135g, 4751008075502
Skandināvu maize ar vistu mango mērcē 135g, 4751008075441
Skandināvu maize ar lasi PET 145g, 4751008073331
Skandināvu maize ar vistu PET 145g, 4751008073348
Graudu maize ar šķiņķi un pesto m.188g, 4751008079777
Graudu maize ar vistas girosu 160g, 4751008079753
Graudu maize ar grillētiem dārz.165g, 4751008079760
Graudu m. ar liellopu g.un sark. pesto 152g, 4751008079784
Lavaša rullīši ar liellopa gaļu 163g, 4751008079821
Lavaša rullīši ar ceptu vistas fileju 160g, 4750076001697
Bagete ar kūpinātu vistu 183g, 4750076001703
Bagete ar mozzarellu,pesto un kalt.tom.185g, 4750076001710
Bagete ar šķiņķi,gurķu-sinepju sal.200g, 4750076001727
Bagete ar šķiņķi un halapenjo mērci 190g, 4750076001734
Graudu burgers ar vistas fileju 158g, 4751008079807
Hamburgers 125g, 4751008079791
Burgers ar vistas fileju 135 g, 4751008072204

KARSTMAIZES - NOSAUKUMS/EAN KODS

Panini ar cūkgaļu un BBQ mērci 229g, 4750076001680
Panini ar pikanto vistas fileju 225g, 4751008079814

SALĀTI - NOSAUKUMS/EAN KODS

Biešu – siera salāti 180g, 4750076001796
Vinegrets 180g, 4750076001826
Ceptas vistas salāti 180g, 4751008072334
Gaļas salāti ar vārīto cūkgaļu 180g, 4750076001819
Siera salāti 180g, 4750076002113
Rasols 180g, 4751008072235
Rasols 300 g, 4751008072242
Pupiņu - vistas gaļas salāti 180g, 4751008079173
Liellopu gaļas salāti 180g, 4751008079166