Lietošanas noteikumi – Loterijas.lv

Cienījamais Internet Explorer lietotāj,

lai nodrošinātu vislabāko lietotāja pieredzi un lapas funkcionalitāti iesakām lietot jaunāko Chrome, Firefox, Microsoft Edge vai Safari pārlūkprogrammas versiju. Ja lietojat Internet Explorer, vai kādu citu šeit neminētu pārlūkprogrammu, iespējams ne visas lapas funkcijas būs pieejamas un vai tās varētu netikt attēlotas korekti.

Tikšanās klātienē pēc iepriekšējas vienošanās sazinoties pa tālruni +371 67686540.

Ja esi laimējis, piesakies šeit.

Lietošanas noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

SIA “Visas Loterijas”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103404235, adrese: Dzirnavu iela 37-63, Rīga, LV-1010, Latvija, tālr.: (+371) 67686540, e-pasts [email protected], turpmāk – Visas Loterijas, nodrošina interneta vietnē www.loterijas.lv, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras ir atrodams interneta vietnē, (visi kopā saukti par Portāla lietošanas noteikumi) un ir to sastāvdaļa. 

Loterijas.lv portāla – www.loterijas.lv (turpmāk – Loterijas.lv) Portāla lietošanas noteikumi nosaka Loterijas.lv lietošanas nosacījumus, ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tā lietotājiem, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā. Šo noteikumu izpilde un ievērošana ir obligāta visiem reģistrētajiem Loterijas.lv lietotājiem (turpmāk – lietotājiem). Reģistrēšanās Loterijas.lv tiek uzskatīta kā katra lietotāja piekrišana šiem noteikumiem. Reģistrējoties, ik reiz autorizējoties un lietojot Loterijas.lv, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Portāla lietošanas noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Lietotājiem, vai jebkurām trešajām personām ir aizliegts nesankcionēti piekļūt portāla Loterijas.lv lietotāju datiem, tos izmainīt, vai jebkādā veidā traucēt portāla darbību.

Visas Loterijas nevar tikt uzskatīta par vainīgu, ja lietotāji nevērīgi izturas pret šiem noteikumiem. Ieteikumi, ierosinājumi un pretenzijas nosūtāmi uz e-pastu: [email protected].

2. INTERNETA VIETNES DARBĪBAS MĒRĶIS

Interneta vietni Loterijas.lv ir izveidojusi un uztur Visas Loterijas. Portāls Loterijas.lv piedāvā visiem interneta lietotājiem plašu satura informāciju par jaunākajām preču un pakalpojumu loterijām Latvijas Republikas teritorijā, kas ir saņēmušas atļauju vai apstiprinājumu to rīkošanai no Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, kā arī par akcijām, kas nav saņēmušas atļauju vai apstiprinājumu rīkošanai no Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas, ja tās netiek klasificētas kā preču un pakalpojumu loterijas, taču tās pamatā ir laimests ar gadījuma raksturu, proti, izlozi vai sacensību. Loterijas.lv piedāvā dažādus rīkus un pakalpojumus saistībā ar loteriju un akciju meklēšanu, atlasi, reģistrēšanās vienkāršošanu, informācijas saņemšanu, tā var kalpot kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar loterijām un akcijām.

3. REĢISTRĒŠANĀS PRIEKŠNOTEIKUMI UN INFORMĀCIJAS PATIESUMS

Loterijas.lv iespējams reģistrēties ikvienam Latvijas Republikas iedzīvotājam, kurš sasniedzis vismaz 13 gadu vecumu. Reģistrācija Loterijas.lv ir bez maksas.

Izveidojot Kontu Loterijas.lv un reģistrējoties, Jūs apliecināt, ka esat sasniedzis vismaz 13 gadu vecumu (ja esi jaunāks par 13 gadiem, tavu datu pareizību apliecina tavi vecāki). Reģistrēties Loterijas.lv un izmantot Kontu var jebkura fiziska persona, kura ir sasniegusi vismaz 13 gadu vecumu. Juridiska persona nevar būt Loterijas.lv reģistrēts lietotājs.

Loterijas.lv lietotājs apliecina, ka sniegtie un lietotāja Kontā norādītie personas dati ir patiesi, kā arī apņemas tos nekavējoties labot vai papildināt, ja tie kļūst nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi. 

4. PRIVĀTUMS

Visas Loterijas aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī ievēro Fizisko personu datu apstrādes likumu. Visas Loterijas ir datu pārzinis datiem, kas tiek iegūti lietotājiem izmantojot Loterijas.lv, atbilstoši nosacījumiem, kas paredzēti Portāla izmantošanas noteikumos.

Visas Loterijas Jūsu personas datus apstrādā dažādos veidos vairākiem mērķiem, atkarībā no tā, vai esat reģistrēts lietotājs (skat. 4.2.punktu), vai esat pieteicies jaunumu saņemšanai (skat. 4.3.punktu). Informācija, kas saistīta ar sīkdatņu (angļu val. “cookies”) izmantošanu, pieejama Privātuma politikā. https://www.loterijas.lv/privatuma-politika/ 

Visas Loterijas neizmanto un nenodod iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē, bez tiesiska pamata. Visas Loterijas pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt Jūsu personīgo informāciju, kad to pieprasa tiesību akti. Visas Loterijas var dzēst personas datus pirms paredzētā glabāšanas termiņa, ja Visas Loterijas uzskata, ka šāda datu glabāšana vairs nav nepieciešama vai zudis glabāšanas nolūks, vai tiesiskais pamats.

Visas Loterijas var apstrādāt Jūsu personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus.

Visas Loterijas veic visus saprātīgi iespējamus un sagaidāmajam riskam adekvātus pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

Visas Loterijas iegūst datus un informāciju no Jums, apstrādājot to informāciju, ko norādāt reģistrējoties Loterijas.lv un norādāt savā lietotāja Kontā, kā arī dati, kas tiek apstrādāti izmantojot sīkdatnes. Parasti tiek apstrādāti šādi personas datu veidi: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese, lietotājvārds. 

Loterijas.lv patur tiesības papildināt un grozīt šo privātuma politiku.

4.1. VISPĀRĪGĀS TIESĪBAS

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Jums ir šādas tiesības:

  • pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem;
  • pieprasīt labot vai dzēst Jūsu personas datus, ciktāl tas ir iespējams;
  • pieprasīt ierobežot vai iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi;
  • pieprasīt pārnest Jūsu personas datus, ciktāl tas ir iespējams;
  • jebkurā brīdī atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
  • iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē – Datu Valsts Inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV-1011, epasts: [email protected]);
  • sazināties ar Visas Loterijas un iegūt papildus informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

Pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Lai sazinātos ar Visas Loterijas kā Loterijas.lv datu pārzini, varat rakstīt uz e-pastu [email protected] vai: SIA “Visas Loterijas”, Dzirnavu Iela 37-63, Rīgā, LV-1010, tālr.: (+371) 67686540.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija – e-pasts: [email protected]

4.2. REĢISTRĒTS LIETOTĀJS 

4.2.1. KONTA IZVEIDE

Reģistrējoties interneta vietnē Loterijas.lv un izveidojot savu klienta kontu, turpmāk – Konts, Jūsu personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu vienošanos ar Visas Loterijas par Konta izveidi un uzturēšanu (ko regulē šie Portāla lietošanas noteikumi), izveidotu un uzturētu Kontu un nodrošinātu piekļuvi interneta vietnei www.loterijas.lv, kā arī piedāvātu iespēju izmantot šajā interneta vietnē esošos rīkus un pakalpojumus. Reģistrācijas anketa, auditācijas pieraksti par darbībām Kontā (Loterijas.lv interneta vietnē un mobilajā lietotnē), kā arī saziņa ar lietotāju, tiek saglabāta kā pierādījums reģistrācijai un lietotajiem pakalpojumiem, rīkiem. Šo informāciju Visas Loterijas saglabā, balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā; lai izpildītu ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību, kā arī lai ievērotu Portāla lietošanas nosacījumus ar konkrēto lietotāju.

Izveidojot Kontu, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka Jūsu ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Kontu, tai skaitā, lai izveidotu un saglabātu Jūs interesējošo akciju (loteriju) sarakstu un akciju (loteriju) vēsturi, un nosūtītu Jums ar akcijām (loterijām) vai Loterijas.lv darbību saistītu informāciju, piemēram, informāciju par loteriju noslēgšanos un rezultātiem, jaunām loterijām.

Visas Loterijas ir nepieciešams saņemt un apstrādāt Jūsu personas datus, lai varētu tikt reģistrēta dalība Jūsu izvēlētajās akcijās un loterijās, izmantojot Loterijas.lv kā reģistrēšanās (pieteikšanās) vienkāršošanas rīku. Ja Jūs nesniegsiet šos personas datus, Jūs nevarēsiet izveidot Kontu un pieteikties loterijās izmantojot Loterijas.lv piedāvātos rīkus (piemēram, iepriekš aizpildīti reģistrācijas formas lauki).

Papildus, Jūsu sniegtā informācija un loteriju vēsturē esošā informācija tiek izmantota, lai uzlabotu Visas Loterijas sniegtos pakalpojumus un piedāvājumus, balstoties uz Visas Loterijas leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un izmantošanu.

Visas Loterijas nepieciešamības gadījuma var telefoniski vai elektroniski sazināties ar Jums, lai atrisinātu problēmas saistībā ar Loterijas.lv vai reaģētu uz Jūsu vēstuli, sūdzību vai iesniegumu.

Jūsu personas datus, kas saistās ar Konta izveidi un uzturēšanu, apstrādā tikai Visas Loterijas un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT (informācijas tehnoloģiju) infrastruktūras uzturēšanu un komunikāciju (ziņojumu nosūtīšanu) pa izvēlēto saziņas kanālu. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.
 

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs dzēsīsiet Kontu, vai līdz iestāsies noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

Reģistrējoties Loterijas.lv, kļūstot par  lietotāju, lietotājs piekrīt, ka SIA „Visas Loterijas”, reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, LV-2128, Latvija, kā Loterijas.lv lietotāju reģistrācijas nodrošinātājs, datu uzglabātājs un Loterijas.lv īpašnieks, drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus. SIA „Visas Loterijas” personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 003365.

4.2.2. REĢISTRĒŠANĀS RĪKU IZMANTOŠANA

Ar mērķi nodrošināt loterijas reģistrēšanās rīku funkcionalitāti Visas Loterijas ir nepieciešams saņemt un apstrādāt Kontā norādītos personas datus, aizpildot loteriju reģistrēšanās laukos prasīto informāciju un nododot šos datus attiecīgajam loterijas organizētājam, preču izplatītājam vai ar loterijas organizēšanu saistītajiem pakalpojumu sniedzējiem. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, Jūs nevarēsiet izmantot loterijas reģistrēšanās rīkus un citas Loterijas.lv piedāvātās funkcijas.

Ja izvēlēsieties reģistrēties kādai loterijai vai akcijai, izmantojot Loterijas.lv piedāvātos rīkus un iespējas, Jūsu personas dati tiks nodoti attiecīgajam loterijas organizētājam, preču izplatītājam, ar loterijas organizēšanu saistītajiem pakalpojumu sniedzējiem, lai reģistrētu Jūs dalībai attiecīgajā loterijā vai akcijā. Lūdzu ņemiet vērā, ka uz šādi nodoto personas datu tālāko apstrādi būs attiecināmi citi noteikumi un par to atbildēs attiecīgie loterijas organizētāji vai preču izplatītāji. Loterijas.lv piedāvā tikai iespēju un rīkus reģistrāciju veikšanai, tomēr neatbild par to datu apstrādi, kuru veic attiecīgais reģistrācijas uzturētājs un organizētājs, tādēļ visos jautājumos par datu apstrādi konkrētu akciju vai loteriju ietvaros, vērsieties pie attiecīgajiem loterijas organizētājam, preču izplatītājam, vai ar loterijas organizēšanu saistītajiem pakalpojumu sniedzējiem. Piesakoties dalībai loterijās un akcijās, Jūs vienlaikus aplieciniet savu piekrišanu attiecīgo loterijas vai akcijas noteikumu ievērošanai.

Ja lietotāja Kontā būsiet norādījis reģistrēšanās rīka izmantošanai nepieciešamo informāciju, bet nebūsiet aktivizējis reģistrēšanos konkrētai loterijai vai loteriju veidiem, vai neizmantosiet citus līdzīgus rīkus, Visas Loterijas šos datus nenodos loteriju organizētājiem un izmantos atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai vispārējai reģistrēto lietotāju Kontu uzturēšanas un lietošanas noteikumiem.

Kontā esošā informācija par interesējošajām loterijām un veiktajām reģistrācijām loterijām, tai skaitā, visa saziņa ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums loterijas dalības reģistrācijai. Šo informāciju Visas Loterijas saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Visas Loterijas apkopo un saglabā informāciju par Jūsu reģistrēto loterijas dalību vēsturi, interesējošajām loterijām un akcijām, jūsu lietotāja Kontā norādīto informāciju ar mērķi uzlabot sniegtos pakalpojumus un produktus, balstoties uz Visas Loterijas leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un attīstīt piedāvātos pakalpojumus.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, vai normatīvajos aktos noteiktais termiņš loterijas reģistrācijas pierādījumu (reģistrācijas datu) glabāšanai, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

4.2.3. KOMERCIĀLU PAZIŅOJUMU SAŅEMŠANA

Piesakoties komerciālu paziņojumu, piemēram, loterijas, akcijas, īpašie piedāvājumi, saņemšanai Jūs piekrītat, ka Visas Loterijas apstrādā Jūsu personas datus, ko norādāt Reģistrācijas veidlapā un lietotāja Kontā, tai skaitā, Jūs interesējošās loterijas, akcijas un piedāvājumu sfēras. 

Jūsu personas datus, kas saistās ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, apstrādā tikai Visas Loterijas un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT infrastruktūras uzturēšanu un komunikāciju (ziņojumu nosūtīšanu) pa izvēlēto saziņas kanālu (piemēram, e-pastu un īsziņu nosūtīšanas platformas). Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Visas Loterijas pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Jūsu pieprasījums. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz 4 (četrām) diennaktīm.

4.3. JAUNUMU SAŅĒMĒJS

Piekrītot saņemt jaunumus e-pastā Jūs piekrītat, ka Visas Loterijas uz Jūsu noradīto e-pasta adresi nosūta dažāda veida komerciālus paziņojumus. 

Jūsu personas datus, kas saistās ar komerciālu paziņojumu nosūtīšanu, apstrādā tikai Visas Loterijas un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT infrastruktūras uzturēšanu un komunikāciju (ziņojumu nosūtīšanu) pa izvēlēto saziņas kanālu. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, vai, atsevišķos gadījumos, līdz beigsies nepieciešamība saglabāt pierādījumus par saņemto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Visas Loterijas pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Jūsu pieprasījums. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz 4 (četrām) diennaktīm.

5. LIETOTĀJA KONTA REĢISTRĀCIJA, DARBĪBA UN SLĒGŠANA

Lai kļūtu par Loterijas.lv lietotāja Konta īpašnieku (reģistrētu lietotāju), potenciālais Loterijas.lv lietotājs, apmeklējot Loterijas.lv, aizpilda reģistrēšanās anketu, kurā norāda šādu informāciju: vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs, parole, pilsēta un vecums.

Pēc reģistrēšanās anketas aizpildīšanas uz potenciālā lietotāja reģistrēto e-pastu tiek nosūtīts ziņojums ar reģistrācijas apstiprinājumu. Lai pabeigtu reģistrēšanos, nepieciešams apstiprināt reģistrēšanos e-pasta saņemtajā ziņojumā no „Loterijas.lv”.

Pēc ziņojuma atvēršanas un reģistrācijas apstiprināšanas, reģistrācija Loterijas.lv ir pieņemta, un lietotājam tiek parādīts apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā potenciālais lietotājs par to tiek informēts un var labot datus, līdz reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā potenciālais lietotājs netiek reģistrēts Loterijas.lv datu bāzē un nekļūst par Loterijas.lv lietotāju.

Visas Loterijas nepārbauda lietotāja sniegtās informācijas pareizību, taču, konstatējot nepatiesas informācijas sniegšanu, Visas Loterijas ir tiesīga slēgt lietotāja Kontu.

Aizmirstot savu lietotāja konta paroli, lietotājs to var atgūt, ievadot Loterijas.lv reģistrēto sava konta e-pasta adresi.

Reģistrējoties Loterijas.lv lietotājam tiek izveidots lietotājvārds un Konts. Savam Kontam lietotājs var piekļūt Loterijas.lv interneta vietnē. Loterijas.lv interneta vietnē lietotājs var labot un aktualizēt informāciju, mainīt iestatījumus, kas attiecas uz paziņojumu un sūtījumu saņemšanu, kā arī aplūkot informāciju par savu reģistrāciju, izvēlētajiem pakalpojumiem un rīkiem.

Visas Loterijas var nodrošināt lietotāja informēšanu un piekļuvi Kontam ar Visas loterijas mobilo lietotņu palīdzību. Mobilo platformu (piemēram, android, iOS) lietotņu nodrošināšana un uzturēšana nav obligāts Visas Loterijas pienākums.

Ar lietotājam piešķirto lietotājvārdu un paroli izdarītās izmaiņas attiecīgajā lietotāja Kontā (gan Loterijas.lv interneta vietnē, gan mobilajās lietotnēs) ir saistošas lietotājam.

Lietotājs ir atbildīgs par Konta piekļuves datu (piešķirtā lietotājvārda un paroles) saglabāšanu un paturēšanu noslēpumā. Konta piekļuves datu nodošana jebkurai trešajai personai ir aizliegta. Lietotājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā jāinformē Visas Loterijas gadījumā, ja Konta piekļuves dati nonākuši trešo personu rīcībā, lietotāja Konts ir atvērts bez lietotāja atļaujas vai ja lietotājam ir aizdomas, ka tas varētu būt noticis.

Ja lietotājs nepiekrīt Loterijas.lv Portāla lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk lietot Loterijas.lv Kontu, viņš var atteikties no Konta, nosūtot attiecīgu pieprasījuma e-pastu uz Visas Loterijas vai izmantojot Kontā pieejamo funkciju Konta slēgšanai. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas par lietotāja Konta dzēšanu, Konts tiks izdzēsts un lietotājs par to tiks informēts uz Loterijas.lv Kontā reģistrēto e-pasta adresi. Līdz ar Konta dzēšanu tiks dzēsti personas dati, kuru saglabāšana nav paredzēta ievērojot šos Portāla lietošanas noteikumus (piemēram, auditācijas pieraksti par iepriekš veiktajām darbībām, līdz beidzas to glabāšanas termiņš).

Ir aizliegta iejaukšanās Visas Loterijas interneta vietnes vai mobilās lietotnes normālā darbībā, t.sk., ar mērķi labot informāciju datu bāzē, panākt nepamatotu priekšrocību piešķiršanu, piekļūt citu personu datiem, nesankcionēti piekļūt informācijas sistēmām.

Visas Loterijas mājas lapas vai mobilās lietotnes izmantošana var būt pakļauta papildus noteikumiem.

Ja lietotājs nav autorizējies un izmantojis Kontu ilgāk kā 6 (sešus) mēnešus, Visas Loterijas deaktivizē lietotāja Kontu, apturot visu ar to saistīto rīku un pakalpojumu sniegšanu.

Vismaz mēnesi pirms Konta deaktivizēšanas, Visas Loterijas nosūta lietotājam informāciju par Konta deaktivizēšanu, ja lietotājs iepriekš piekritis informācijas saņemšanai un norādījis derīgu tālruņa numuru vai e-pastu.

Deaktivizētu Kontu vairs nevar izmantot, lai lietotu Loterijas.lv piedāvātos rīkus un pakalpojumus. Visas Loterijas var pilnībā vai daļēji dzēst iestatījumus, uzkrātās priekšrocības un citus datus, kas saistīti ar Konta izmantošanu. Deaktivizētu Kontu, lietotājs var aktivizēt, atkārtoti autorizējoties Kontā. Deaktivizētu Kontu var sākt izmantot pēc tā aktivizācijas.

Ja deaktivizēts Konts netiek aktivizēts 6 (sešu) mēnešu laikā pēc tā deaktivizēšanas, Visas Loterijas izbeidz attiecīgā lietotāja Konta darbību, lietotājvārds un Konts kļūst nederīgi, un lietotāja reģistrācija Loterijas.lv tiek izbeigta, dzēšot lietotāja sniegtos personas datus no datu bāzes šajos Portāla lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā. Ja tiek izbeigta Konta darbība, tā aktivizēšana nav iespējama, bet lietotājam ir iespējams atkārtoti reģistrēties Loterijas.lv izveidojot jaunu Kontu.

Visas Loterijas var bloķēt Kontu, ja tas nepieciešams tehnisku, drošības vai portāla darbības izmaiņu dēļ. Visas Loterijas ir tiesīga slēgt (dzēst) lietotāja Kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro Portāla lietošanas noteikumus.

Ja Visas Loterijas ar tai pieejamiem tehniskajiem resursiem konstatē, ka pēdējie 3 (trīs) elektroniskā pasta vai īsziņu sūtījumi nesasniedz adresātu (e-pasts vai numurs slēgts vai bloķēts), e-pasti nav tikuši atvērti un apskatīti vai tiek saņemta cita informācija, kas liecina par attiecīgās kontaktinformācijas kļūdainumu vai izmaiņām, Visas Loterijas var vienpusēji pārtraukt komerciālo ziņojumu un citu jaunumu nosūtīšanu.

6. KOMERCIĀLIE PAZIŅOJUMI UN JAUNUMU SAŅEMŠANA 

Lietotājs, reģistrējoties Loterijas.lv vai Konta izmantošanas laikā, var piekrist informācijas saņemšanai no Loterijas.lv gan uz reģistrēto e-pasta adresi, gan uz reģistrēto tālruņa numuru.

Ja lietotājs nevēlas saņemt informāciju no Loterijas.lv uz reģistrēto tālruņa numuru, atteikties iespējams, nosūtot attiecīgu pieprasījuma vēstuli Visas Loterijas vai mainot iestatījumus Konta uzstādījumos. Ja lietotājs nevēlas saņemt informāciju no Loterijas.lv uz e-pasta adresi, atteikšanās iespējama šādos veidos: pēc nevēlamas e-pasta vēstules saņemšanas nospiežot uz atteikšanās saites nosūtītajā e-pasta vēstulē, nosūtot attiecīgu pieprasījuma vēstuli Visas Loterijas vai mainot iestatījumus Konta uzstādījumos. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas lietotājam uz attiecīgo saziņas līdzekli – e-pasta adresi vai tālruņa numuru, informācija no Loterijas.lv turpmāk netiks sūtīta. 

Pieteikties un atteikties no informācijas saņemšanas lietotājs var arī Loterijas.lv savā Konta informācijā atzīmējot, kuriem jaunumu saņemšanas veidiem lietotājs piekrīt vai no kuriem vēlas atteikties. Tāpat iespējams piekrist jaunumu, komerciālo paziņojumu saņemšanai, ja lietotājs iepriekš no tiem ir atteicies.

7. CITI NOTEIKUMI

Ja lietotājs ir norādījis vairākus iespējamās saziņas kanālus, Visas Loterijas var izvēlēties, kuru saziņas kanālu izmantot, lai lietotājam nosūtītu paredzētos paziņojumus. Visas Loterijas var izmantot Kontā paredzētu saziņas funkciju, ja tāda tiek uzturēta.

Visas Loterijas un tās sadarbības partneri ir tiesīgi anulēt veiktās reģistrācijas un Loterijas.lv piedāvāto pakalpojumu un rīku rezultātā veiktās darbības vai iegūtās priekšrocības, ja tiek konstatēts Portāla lietošanas noteikumu pārkāpums.

Jebkādas pretenzijas, kas attiecināmas uz Loterijas.lv un Konta darbību, lietotājs iesniedz Visas Loterijas 1 (viena) mēneša laikā pēc pretenziju rašanās iemesla konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā.

8. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Loterijas.lv informāciju un aprakstus, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar loterijām ir notikušas izmaiņas vai nav tikusi saņemta precīza un patiesa informācija, Visas Loterijas nevar garantēt, ka informācija Loterijas.lv nepārtraukti ir pilnībā aktuāla. Visas Loterijas neatbild par kļūdainu vai nepatiesu informāciju, kura tikusi publicēta Loterijas.lv, ja tās avots ir cita persona (t.sk., loterijas organizētāju vai reklāmas aģentūru norādītā informācija). Visas Loterijas nevar garantēt, ka Loterijas.lv norādītās loterijas un akcijas ir spēkā esošas un loteriju rīkotāji tās nav pārtraukuši vai mainījuši.

9. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa Loterijas.lv pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm, logotipiem, servisa zīmēm, tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir Visas Loterijas, sadarbības partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta. Intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Loterijas.lv ievietoto saturu var piederēt arī trešajām personām – loteriju un akciju organizētājiem vai pasūtītājiem, kas izvietojuši informāciju par loteriju vai akciju Loterijas.lv, vai arī Loterijas.lv ir izvietota publiski pieejama informācija par loteriju vai akciju. Augstākminēto tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī atbild par zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Visas Loterijas.

10. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Loterijas.lv vai lietojot to, kā arī piekļūstot Kontam un izmantojot Loterijas.lv piedāvātos rīkus un pakalpojumus, Jums ir jāievēro šeit izklāstītie Portāla lietošanas noteikumi un Loterijas.lv publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Loterijas.lv, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt interneta vietnes darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Portāla lietošanas noteikumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Portāla lietošanas noteikumos paredzētās saistības, Jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Visas Loterijas, mūsu partneriem vai licenču devējiem.

11. SAITES UZ TREŠO PERSONU LAPĀM

Visas Loterijas nav atbildīga par citu interneta vietņu saturu, uz kurām vai no kurām ved saites no Loterijas.lv, vai uz kurām tiek nosūtīti dati (informācija) izmantojot Loterijas.lv piedāvātos rīkus. Loterijas.lv redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par Visas Loterijas vai partneru piekrišanu attiecīgajam saturam vai pakalpojumam. Uz citām interneta vietnēm vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Jūsu pašu risks. Visas Loterijas nekādā veidā nav atbildīga par citu tādu interneta vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved Loterijas.lv saites, un Visas Loterijas negarantē citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī Visas Loterijas neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu interneta vietņu darbību, saturu, loterijām vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Jums ir jāiepazīstas ar visu citu Jūsu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka, atbilstoši visiem piemērojamajiem likumiem, puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Jums lietojot Loterijas.lv.

Atbilstoši piemērojamajiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Loterijas.lv; b) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; c) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Loterijas.lv vai to izmantošanu; d) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Loterijas.lv izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; e) jebkādām neprecizitātēm vai kļūdām saturā, vai f) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.

Puses nav atbildīgas par jebkādiem netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kas saistīti ar Loterijas.lv vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Loterijas.lv) no Jūsu puses, neatkarīgi no darbības veida, pēc līguma, delikta (ieskaitot nolaidību) vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja Visas Loterijas tiek informēta par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

13. KOMPENSĀCIJA

Jūs apņematies kompensēt Visas Loterijas izdevumus, aizstāvēt un aizsargāt mūs no kaitējuma, zudumiem, zaudējumiem vai izmaksām, kā arī atlīdzināt izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem, kas radušies sakarā ar trešo personu celtu pretenziju, lietu vai prasību saistībā ar šo Portāla lietošanas noteikumu pārkāpumu, kļūdām Jūsu sniegtajos apliecinājumos vai garantijās.

14. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Domstarpības, kas jebkādā veidā attiecas uz Jūsu autorizāciju Loterijas.lv vai rodas saistībā ar šiem Portāla lietošanas noteikumiem, puses centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās. Visas Loterijas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz jebkuru Jūsu iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. 

Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem Latvijas Republikas tiesā.

15. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

Jūs piekrītat, ka šie Portāla lietošanas noteikumi veido visu starp Jums un Visas Loterijas noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz Loterijas.lv un tās satura lietošanu no Jūsu puses.

Visas Loterijas ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas www.loterijas.lv un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Portāla lietošanas noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas interneta vietnē www.loterijas.lv vai brīdī, kas paredzēts kā grozījumu spēkā stāšanās laiks. Turpinot lietot Loterijas.lv pēc šādu izmaiņu veikšanas, Jūs apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. Visas Loterijas patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Portāla lietošanas noteikumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Loterijas.lv jebkādā veidā.

Ja kāds no šo Portāla lietošanas noteikumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo pārējo nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā.

16. NEPĀRVARAMA VARA

Visas Loterijas nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

Spēkā no 15.06.2020.

Cilvēkiem patīk piedalīties loterijās un mums tās organizēt!

Organizējām

1509

loterijas

Iepriecinājām

95 307

laimētājus

Izsniedzām

2 965 061

vērtas balvas

Latvijā vienīgais specializētais Loterijas.lv loteriju portāls. Loterijas.lv sniedz unikālu informāciju bāzi par aktuālo loteriju apkopojumu tirgū.

Skatīt 2023. gadu infografikā