1121

Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā
(beigusies) Maiznieks nāk ar auto

Preču loterijas „Maiznieks nāk ar auto!” noteikumi

1. „Maiznieks nāk ar auto!” preču loterija ir patērētāju spēle (turpmāk tekstā Akcija), kas notiek no 2013. gada 18. marta līdz 2013. gada 27. maijam, un kuru organizē SIA „Sales.lv”, reģistrācijas nr.: 40103240056, juridiskā adrese: Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010, Latvija - turpmāk Akcijas rīkotāji.  

2. Akcijas preču ražotājs ir AS „Latvijas Maiznieks”, reģistrācijas nr.: 40003034051, juridiskā adrese: Mazā Viļņas iela 9, Daugavpils, LV-5404, Latvija - turpmāk Ražotāji.

3. Akcijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Akcijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Akcijas dalībniekiem.

4. Akcijas norises sākuma datums ir 2013. gada 18. marts. Akcijas norises beigu datums ir 2013. gada 27. maijs. Periods, kurā iespējams nopirkt Akcijas preces un pieteikt savu dalību Akcijā ir no 2013. gada 18. marta plkst. 00:01 līdz 2013. gada 26. maija plkst. 23:59.

5. Akcijas norises teritorija - jebkura tirdzniecības vieta Latvijā, kurā tiek izplatītas Akcijas preces.

6. Akcijas prece: Rudzu maize Zeltene 1/2 gr. 390g, Rudzu maize Zeltene  gr. 800g, Baltmaize Galda gr. 300g, Baltmaize Lielā Galda gr. 500g, Rucavas sēklu maize.

6.1. Akcijas preču skaits, kuras iegādājoties varēs piedalīties Akcijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.

6.2. Akcijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiem periodiem, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Akcijā.

7. Akcijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs jebkurā vecumā.

8. Akcijā nevar piedalīties AS „Latvijas Maiznieks”, SIA „Sales.lv”, darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Akcijas laimētāji apstiprina parakstot pieņemšanas - nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks vai viņa ģimenes loceklis ir piedalījies Akcijā, viņam balva netiek izsniegta.

9. Lai piedalītos Akcijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2013. gada 18. marta līdz 2013. gada 26. maijam, jāiegādājas jebkura Akcijas prece, saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu, jebkurā no tirdzniecības vietām visā Latvijas Republikas teritorijā, jāsaglabā pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Akcijas preces iegādes apliecinājumu un vienā no zemāk norādītajiem veidiem no 2013. gada 18. marta plkst. 00:01 līdz 2013. gada 26. maija plkst. 23:59 (reģistrācija, kura veikta pirms vai pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un nepiedalīsies balvu izlozēs) jāreģistrējas Akcijai:

A) sūtot īsziņu uz numuru 157 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Akcijas dalībniekam rodas saistībā ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS nosūtīšanu LVL 0,10 (iesk. PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā:

Maiznieks atstarpe Čeka numurs atstarpe Vārds atstarpe Uzvārds atstarpe Vecums atstarpe Pilsēta

Piemērs: Maiznieks 123/456 Baiba Ruka 25 Riga

Vārds, uzvārds rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem utml.

Nosūtot pareizi sastādītu īsziņu dalībnieks uzreiz saņem atbildes īsziņu par dalību „Paldies par dalibu, ludzu, saglabajiet pirkuma ceku lidz loterijas beigam! Velam veiksmi izloze!”, kas kalpo kā reģistrācijas apstiprinājums.

B) aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.maiznieks.lv/auto. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma čeka numurs, dalībnieka tālruņa numurs, vecums un pilsēta. Reģistrācija www.maiznieks.lv/auto ir bez maksas.

9.1. Ja reģistrācija mājas lapā ir notikusi veiksmīgi, monitorā parādās apstiprinošs paziņojums. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā Akcijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā Akcijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai Akcijā.

9.2. Reģistrācijas veicējs uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, ievadot informāciju.

10. Viens Akcijas dalībnieks var reģistrēt vairākus pirkumu čeka numurus, ar dažādiem čeku numuriem neierobežotu reižu skaitu.

10.1. Viens unikāls pirkuma čeka numurs var pretendēt un laimēt vienu konkrētās izlozes balvu.

10.1.1. Viens cilvēks (viens tālruņa numurs) var piedalīties nākošajās izlozēs, ja reģistrējis vairākus unikālus pirkuma čeka numurus.

10.2. Viens dalībnieks (viens tālruņa numurs) var reģistrēties vairākkārt, tikai izdarot atkārtotu pirkumu un reģistrējot jaunu unikālu pirkuma čeka numuru.

10.2.1. Ja pirkuma čeka numurs tiks reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiks uzskatīts un Akcijā piedalīsies tas pirkuma čeka numurs un pirkuma čeka numura iesūtītājs, kas to būs reģistrējis pirmais.

10.2.2. Ja Akcijas dalībnieks (viens mobilā tālruņa numurs) mēģinās reģistrēt vienu pirkuma čeka numuru vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, Akcijas rīkotāji patur tiesības neinformēt Akcijas dalībnieku par čeka neunikalitāti un anulēt šīs reģistrācijas, tādā veidā nodrošinot izlozi ievērojot vienlīdzības un godīgas dalības principus.

11. Balvu fonds:

Balva

Skaits

Vienas balvas vērtība, LVL

Kopējā vērtība, LVL

Automašīna HUNDAI I20*

1

5257,98

5257,98

Espresso automāts PHILIPS HD8423

10

30,00

300,00

Tējkanna PHILIPS HD9384

10

25,00

250,00

Galda blenderis PHILIPS HR2104/90

30

15,00

450,00

Kopā:

51

-

6257,98

*Automašīnas HUNDAI I20 vērtībā ietilpts reģistrācijas un nodokļu izmaksas, kā arī automašīnas pārreģistrācijas izmaksas uz laimētāja vārda.

12. Tiek noteiktas 10 (desmit) izložu kārtas, kas notiek šādos datumos un tajās būs iespējams laimēt šādas balvas no kopējā balvu fonda:

1. (pirmā) izloze notiks 2013. gada 25. martā, plkst. 11:00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2013. gada 18. marta plkst. 00:00 līdz 2013. gada 24. marta plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Espresso automātu PHILIPS HD8423, 1 (vienu) Tējkannu PHILIPS HD9384 un 3 (trīs) Galda blenderus PHILIPS HR2104/90;

2. (otrā) izloze notiks 2013. gada 2. aprīlī, plkst. 11:00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2013. gada 25. marta plkst. 00:00 līdz 2013. gada 1. aprīļa plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Espresso automātu PHILIPS HD8423, 1 (vienu) Tējkannu PHILIPS HD9384 un 3 (trīs) Galda blenderus PHILIPS HR2104/90;

3. (trešā) izloze notiks 2013. gada 8. aprīlī, plkst. 11:00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2013. gada 2. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2013. gada 7. aprīļa plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Espresso automātu PHILIPS HD8423, 1 (vienu) Tējkannu PHILIPS HD9384 un 3 (trīs) Galda blenderus PHILIPS HR2104/90;

4. (ceturtā) izloze notiks 2013. gada 15. aprīlī, plkst. 11:00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2013. gada 8. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2013. gada 14. aprīļa plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Espresso automātu PHILIPS HD8423, 1 (vienu) Tējkannu PHILIPS HD9384 un 3 (trīs) Galda blenderus PHILIPS HR2104/90;

5. (piektā) izloze notiks 2013. gada 22. aprīlī, plkst. 11:00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2013. gada 15. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2013. gada 21. aprīļa plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Espresso automātu PHILIPS HD8423, 1 (vienu) Tējkannu PHILIPS HD9384 un 3 (trīs) Galda blenderus PHILIPS HR2104/90;

6. (sestā) izloze notiks 2013. gada 29. aprīlī, plkst. 11:00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2013. gada 22. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2013. gada 28. aprīļa plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Espresso automātu PHILIPS HD8423, 1 (vienu) Tējkannu PHILIPS HD9384 un 3 (trīs) Galda blenderus PHILIPS HR2104/90;

7. (septītā) izloze notiks 2013. gada 7. maijā, plkst. 11:00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2013. gada 29. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2013. gada 6. maija plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Espresso automātu PHILIPS HD8423, 1 (vienu) Tējkannu PHILIPS HD9384 un 3 (trīs) Galda blenderus PHILIPS HR2104/90;

8. (astotā) izloze notiks 2013. gada 13. maijā, plkst. 11:00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2013. gada 7. maija plkst. 00:00 līdz 2013. gada 12. maija plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Espresso automātu PHILIPS HD8423, 1 (vienu) Tējkannu PHILIPS HD9384 un 3 (trīs) Galda blenderus PHILIPS HR2104/90;

9. (devitā) izloze notiks 2013. gada 20. maijā, plkst. 11:00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2013. gada 13. maija plkst. 00:00 līdz 2013. gada 19. maija plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Espresso automātu PHILIPS HD8423, 1 (vienu) Tējkannu PHILIPS HD9384 un 3 (trīs) Galda blenderus PHILIPS HR2104/90;

10. (desmitā) izloze notiks 2013. gada 27. maijā, plkst. 11:00, kurā piedalās izlozes dalībnieki, kuri reģistrējuši pirkuma čeku šajos noteikumos paredzētajā kārtībā no 2013. gada 20. maija plkst. 00:00 līdz 2013. gada 26. maija plkst. 23:59, izlozējot 1 (vienu) Espresso automātu PHILIPS HD8423, 1 (vienu) Tējkannu PHILIPS HD9384 un 3 (trīs) Galda blenderus PHILIPS HR2104/90;

Papildu 10 (desmitajā) izlozē tiek izlozēta 1 (viena) galvenā balva – Automašīna HUNDAI I20, starp visām reģistrācijām, kuras nav laimējušas nevienā no 12. punktā minētajām izlozēm un, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu no 2013. gada 18. marta plkst. 00.01 līdz 2013. gada 26. maija plkst. 23.59.

12.1. Visās izlozēs laimestiem tiks izlozēti papildu 3 (trīs) rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēs pierādīt dalību Akcijai vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Akcijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.

12.2. Visas izlozes notiks Akcijas rīkotāju telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, 2. stāvā.

13. Kopējais Akcijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Akcijā  piedalīsies 50 000 (piecdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 51 (piecdesmit viens) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot – 51 (piecdesmit viens) pret 50 000 (piecdesmit tūkstoši).

14. Akcijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Akcijas rīkotāji. Izloze tiks veikta ar Akcijas rīkotāju izstrādāto loteriju programmatūru „Premium”. Personas datu apstrādes reģistrācijas apliecība Nr. 001373. Apstrādes reģistrācijas Nr. 001311.

15. Informācija un personas dati, ko Akcijas dalībnieki būs iesnieguši saistībā ar dalību Akcijā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

16. Piedaloties Akcijā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt šiem Akcijas noteikumiem un ka Akcijas rīkotāji drīkst apstrādāt, uzglabāt un izmantot viņu datus Akcijas uzvarētāju noteikšanai un to publicēšanai www.maiznieks.lv/auto, kā arī laimestu izsniegšanai. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Akcijas uzvarētāju noskaidrošanu un balvu izsniegšanu.

16.1. Iesniedzot jeb reģistrējot savus datus dalībai Akcijā, Akcijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Akcijas laiku, kā arī pēc Akcijas noslēguma saglabāti Akcijas rīkotāju datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

16.2. Akcijas dalībnieku dati tiks izmantoti vienreiz, tikai šīs Akcijas sakarā.

17. Katras izlozes uzvarētāji tiks publicēti mājas lapā www.maiznieks.lv/auto, līdz nākošās dienas plkst. 23:59.

18. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts līdz 2013. gada 27. maija plkst. 23:59 mājas lapā www.maiznieks.lv/auto.

19. Balvas: Espresso automāti PHILIPS HD8423, Tējkannas PHILIPS HD9384 un Galda blenderi PHILIPS HR2104/90 tiks uzglabāti pie Akcijas rīkotājiem - Rīgā, Antonijas ielā 22-3, un tiks izsniegti uzvarētājiem personīgi.

19.1. Galvenās balvas - Automašīna HUNDAI I20 –  dokumentācijas noformēšana tiks organizēta pie Akcijas rīkotājiem – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, LV-1010.

19.2. Automašīnas HUNDAI I20 izsniegšana tiks organizēta SIA „Skandi motors”, Lielirbes ielā 32, Rīgā, LV-1046.

20. Akcijas rīkotāji izlozes dienā pēc izlozes sazināsies, zvanot vai nosūtot SMS, ar Akcijas uzvarētājiem uz Akcijā reģistrēto tālruņa numuru.

20.1. Akcijas uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Akcijas rīkotājiem pa tālruni 67686540 darba dienās no 10:00 līdz 17:00 un vienoties par balvas saņemšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2013. gada 10. jūnijam.

21. Lai saņemtu balvu, Akcijas uzvarētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, personu apliecība vai auto vadītāja apliecība) un pirkuma čeks. Pirkuma čekā ir jābūt redzamam: atbilstošajam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar reģistrēto pirkuma čeka numuru, kas ir laimējis izlozē un Akcijas preces pirkumam laika posmā no 2013. gada 18. marta līdz 2013. gada 26. maijam, saskaņa ar šo noteikumu 9. punktā norādītajiem nosacījumiem.

22. Ja Akcijas laimētāji nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas un pirkumu apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Akcijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi, balva netiek izsniegta.

22.1. Ja Akcijā reģistrētā un izlozē laimējušā pirkuma čeka numurs nav identisks, balvu saņemot, uzrādītā pirkuma čeka numuram, t.i., simbolu kombinācija un secība precīzi neatbilst, pirkuma čeka numurs nesatur tieši tos pašus simbolus, tam pievienoti papildu simboli vai kādi no simboliem aizvietoti ar līdzīgiem, un Akcijas rīkotājam rodas aizdomas par krāpšanās mēģinājumu, Akcijas rīkotājs patur tiesības laimētājam balvu neizsniegt.

22.2. Ja Akcijas laimētājs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot Akcijas laimētāja un savu personu apliecinošu dokumentu.

23. Akcijas laimētāji savas balvas varēs saņemt līdz 2013. gada 10. jūnijam. Pēc 2013. gada 10. jūnija balvas vairs netiek izsniegtas.

23.1. Ja Akcijas laimētāji līdz 2013. gada 10. jūnijam nav ieradušies pēc laimētajām balvām, Akcijas laimētāji zaudē savu Akcijas laimētāju statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet Ražotāju īpašumā.

24. Saņemot laimētās balvas, Akcijas laimētāji un Akcijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Akcijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

25. Akcijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

26. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

26.1. Akcijas rīkotājiem Akcijas dalībnieku Akcijas laikā iegūtās balvas pēc Akcijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē Akcijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.

27. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

28. Balvas, kas netiek izsniegtas vai kuras laimētāji neizņem saskaņā ar Akcijas noteikumiem, netiek atkārtoti izlozētas un to vērtība netiek atlīdzināta naudā, balvas pāriet Ražotāju īpašumā un Ražotāji var rīkoties ar šīm balvām pēc saviem ieskatiem.

29. Akcijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Akcijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Akcijas noteikumiem.

30. Akcijas rīkotāji nenes atbildību par Akcijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Akcijas noteikumi vai Akcijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Akcijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Akcijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

31. Akcijas rīkotājiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt Akciju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā Akcijas rīkotāju pienākums ir informēt Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par Akcijas pārtraukšanu.

32. Visas pretenzijas par Akcijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Akcijas rīkotājiem - SIA „Sales.lv” (Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010, Latvija) līdz 2013. gada 11. jūnijam ar norādi Akcija „Maiznieks nāk ar auto!”, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

32.1. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc 2013. gada 11. jūnija, neizraisa juridiskas sekas.

32.2. Akcijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Akcijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

33. Akcijas rīkotāju un Akcijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Akcijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Akciju ir tikai informatīvs raksturs.

34. Ikviens Akcijas dalībnieks jebkurā Akcijas norises brīdī, proti, no 2013. gada 18. marta līdz 2013. gada 26. maijam, var rakstveidā pieprasīt, lai viņas personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai lai viņa personas dati tiktu dzēsti.

35. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.maiznieks.lv/auto, kā arī pa tālruni +371 67686540.