Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā

Atļaujas Nr._0002

Preču loterijas “Elvi 100 gades loterija” noteikumi

1. Preču izplatītājs:
SIA “Elvi Latvija”
Reģ.Nr. 50103276411
Juridiskā adrese: Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084
Biroja adrese: Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084

2. Loterijas organizētājs:
SIA “Elvi Latvija”
Reģ.Nr. 50103276411
Juridiskā adrese: Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084
Biroja adrese: Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084
3. Loterijas norises teritorija:
“ELVI” veikalu tīkls visā Latvijas Republikas teritorijā.
Loterijas norises laikā atvērtās jaunās “ELVI” tirdzniecības vietas tiek iekļautas loterijas norises teritorijā.

4. Loterijas norises sākuma un beigu datums:
Loterijas sākuma datums ir 2018.gada 01.marts.
Loterijas beigu datums ir 2018.gada.14.jūnijs.
Reģistrācijas periods loterijai ir no 2018.gada 01.marta līdz 13.jūnijam.

5. Balvu fonds:
5.1. 100 (viens simts) balvas, t.sk.:
Nr Nosaukums Modelis Daudzums
1 Ceļojums* Vanilla Travel dāvanu karte 2000 EUR 1
2 Mobilais tālrunis Apple IPhone 7 32GB Black 3
3 Putekļsūcējs - robots Neato BOTVAC D5 3
4 Ledusskapis Snaige RF32SM-S10021 3
5 Velosipēds MERIDA CROSSWAY 10V melns 2017 3
6 Televizors PHILIPS 50PUS6162/12 50", 4K, Smart(Android), Wi-Fi 3
7 Dāvanu karte** ELVI 15 EUR 30
8 Dāvanu karte** ELVI 25 EUR 20
9 Dāvanu karte** ELVI 50 EUR 10
10 Lietussargs ELVI 24
Kopā balvas 100

* Ceļojuma dāvanu karte derīga 12 mēnešus.
** Elvi dāvanu karte derīga 6 mēnešus visos ELVI veikalos.
5.2. Kopējā balvu fonda summa: 10640.05 EUR (desmit tūkstoši seši simti četrdesmit eiro un 5 centi).

6. Preču sortiments, kas tiek piedāvāts preču loterijas ietvaros.
6.1. Loterijas prece: jebkuri 3 (trīs) produkti saskaņā ar noteikumu pielikumu Nr. 1.
6.2. Preču daudzums nav ierobežots.

7. Piedalīšanās nosacījumi un norises kārtība:
7.1. Par loterijas dalībnieku kļūst ikviens LR iedzīvotājs (fiziska persona), kurš:
7.1.1. Laika posmā no 2018.gada 01.marta līdz 2018.gada 13.jūnijam (ieskaitot), veic pirkumu 10,00 eiro (desmit) vērtībā (t.sk. PVN) kādā no “ELVI” veikaliem visā Latvijā, vienā pirkuma reizē iegādājoties jebkuras 3 (trīs) loterijas preces, kas veikalā atzīmētas ar speciālo cenu zīmi.
7.1.2. Līdz 2018.gada 13.jūnijam, plkst. 23:59, reģistrējas kā loterijas dalībnieks vienā no zemāk minētajiem veidiem:
Reģistrācijas veidi:
1) Sūtot īsziņu uz numuru 1838 (LMT, Tele2, Bite). Visus izdevumus, kas Loterijas dalībniekam rosas saistība ar īsziņas nosūtīšanu, sedz dalībnieks pats. Maksa par SMS nosūtīšanu 0.14 EUR (iesk.PVN). Reģistrācijas īsziņas tekstam jābūt šādā formā:
ELVI Čeka numurs Vārds Uzvārds Vecums Pilsēta
Piemērs: ELVI 12345 Janis Berzins 35 Riga
Vārds, uzvārds, pilsēta rakstāms bez garumzīmēm, mīkstinājuma zīmēm, dubultiem burtiem, utml.
2) Interneta vietnē www.loterijas.lv (bez maksas), aizpildot anketu, norādot tajā šādus datus – vārds, uzvārds, telefona numurs, pirkuma čeka numurs, vecums, pilsēta un e-pasts.
Veiksmīgas reģistrācijas gadījumā interneta vietnē www.loterijas.lv uz ekrāna parādās apstiprinājums par to, ka reģistrācija ir veiksmīgi notikusi. Neveiksmīgas reģistrācijas gadījumā loterijas dalībnieks par to tiek informēts, un var labot datus, kamēr reģistrācija ir veiksmīga, pretējā gadījumā loterijas dalībnieks netiek reģistrēts dalībai loterijā.
7.2. Viens pircējs var reģistrēt neierobežotu pirkuma čeku skaitu, ja tie atbilst loterijas 7.1. punktā atrunātajiem noteikumiem.
7.3. Vienu čeku drīkst reģistrēt tikai vienu reizi. Ja pirkuma čeks tiks reģistrēts vairākkārt, tad par derīgu tiks uzskatīts un loterijā piedalīsies tas čeks un čeka iesūtītājs, kas to reģistrējis pirmais.
7.4. Ja loterijas dalībnieks mēģinās reģistrēt vienu čeku vairākkārt, tādā veidā mēģinot palielināt savas izredzes laimēt, loterijas organizators SIA “Elvi Latvija” patur tiesības anulēt šīs reģistrācijas, nodrošinot izlozi pēc vienlīdzības un godīgas dalības principiem.

7.5. Ja loterijas dalībnieks, reģistrējot čeku, nepilnīgi norāda nepieciešamo informāciju reģistrācijai (saskaņā ar 7.1. apakšpunktā atrunātajiem nosacījumiem), SIA “Elvi Latvija” patur tiesības anulēt šo reģistrāciju.

7.6. Loterijā nav atļauts piedalīties SIA “Elvi Latvija” biroja darbiniekiem un ELVI veikalu pārdevēji Balvu saņēmējam ir jāapliecina, ka uz to neattiecas šis aizliegums. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka minēto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies loterijā un laimējis, viņam balva netiek izsniegta.

8. Uzvarētāji tiks noteikti izlozes kārtībā.
8.1. Loterijā laimējis čeks, tālākajās izlozēs nepiedalās.
8.2. Izloze notiks 8 (astoņas) reizes.

1. izlozē 2018.gada 15.martā, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu no 2018. gada 1. marta plkst. 00:00 līdz 2018. gada 14. marta plkst. 23:59, tiek izlozēts 1 (viens) ledusskapis, 2 (divas) ELVI 25 EUR dāvanu kartes, 4 (četras) ELVI 15 EUR dāvanu kartes,

2. izlozē 2018.gada 29. martā, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu no 2018. gada 15. marta plkst. 00:00 līdz 2018. gada 28.marta plkst. 23:59, tiek izlozēts 1 (viens) televizors, 1 (viens) telefons, 1 (viens) velosipēds, 1 (viena) ELVI 50 EUR dāvanu karte, 4 (četras) ELVI 15 EUR dāvanu kartes, 6 (seši) Elvi lietussargi,

3. izlozē 2018.gada 12. aprīlī, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu no 2018. gada 29. marta plkst. 00:00 līdz 2018. gada 11. aprīļa plkst. 23:59, tiek izlozēts 1 (viens) putekļsūcējs -robots, 1 (viens) telefons, 4 (četras) ELVI 15 EUR dāvanu kartes, 3 (trīs) ELVI 25 EUR dāvanu kartes, 4 (četri) Elvi lietussargi,

4. izlozē 2018.gada 26. aprīlī , kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu no 2018. gada 12. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2018. gada 25. aprīļa plkst. 23:59, tiek izlozēts 1 (viens) velosipēds, 1 (viens) televizors, 1 (viens) putekļsūcējs – robots, 2 (divas) ELVI 50 EUR dāvanu kartes, 5 (piecas) ELVI 25 EUR dāvanu kartes, 3 (trīs) ELVI 15 EUR dāvanu kartes, 3 (trīs) Elvi lietussargi,

5. izlozē 2018.gada 10. maijā, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu no 2018. gada 26. aprīļa plkst. 00:00 līdz 2018. gada 9. maija plkst. 23:59, tiek izlozēts 1 (viens) ledusskapis, 1 (viens) telefons, 2 (divas) ELVI 50 EUR dāvanu kartes, 5 (piecas) ELVI 15 EUR dāvanu kartes, 2 (divas) ELVI 25 EUR dāvanu kartes, 4 (četri) Elvi lietussargi,

6. izlozē 2018.gada 24. maijā, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu no 2018. gada 10. maija plkst. 00:00 līdz 2018. gada 23. maija plkst. 23:59, tiek izlozēts 1 (viens) velosipēds , 1 (viens) televizors, 2 (divas) ELVI 50 EUR dāvanu kartes, 5 (piecas) ELVI 15 EUR dāvanu kartes, 3 (trīs) ELVI 25 EUR dāvanu kartes, 4 (četri) Elvi lietussargi,

7. izlozē 2018.gada 7. jūnijā, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu no 2018. gada 24. maija plkst. 00:00 līdz 2018. gada 6. jūnijam plkst. 23:59, tiek izlozēts 1 (viens) putekļsūcējs-robots, 1 (viens) ledusskapis, 3 (trīs) ELVI 50 EUR dāvanu kartes, 5 (piecas) ELVI 25 EUR dāvanu kartes, 5 (piecas) ELVI 15 EUR dāvanu kartes, 3 (trīs) Elvi lietussargi,

8.izlozē 2018.gada 14. jūnijā, tiek izlozēta galvenā balva – 1 (viena) dāvanu karte ceļojumam 2 000.00 EUR vērtībā, kurā piedalās reģistrācijas, kas saņemtas saskaņā ar šo noteikumu 7.punktu no 2018.gada 01.marta plkst. 00:00 līdz 2018.gada 13.jūnijam plkst. 23:59, kuras nav laimējušas nevienā no iepriekšejām izlozēm.

9. Visas izlozes notiek plkst. 11.00
9.1. Katrā izlozē tiks izlozēti papildu 3 (trīs) rezerves laimētāji katram balvu veidam gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēs pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nebūs atbilstoša šiem Loterijas noteikumiem. Rezerves laimētāji tiks ierakstīti protokolā, bet netiks izziņoti. Rezerves laimētāji saņems tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiks izlozēti.
9.2. Visas izlozes notiks Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses telpās – Antonijas ielā 22-3, Rīgā, 2. stāvā.

10. Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 10 000 (desmit tūkstoši) dalībnieku. Tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 100 (viens simts) pret visu reģistrāciju skaitu, prognozējot - 100 (viens simts) pret 10 000 (desmit tūkstoši).

11. Loterijas dalībnieku reģistrāciju un balvu izlozi nodrošina Loterijas rīkotāju pilnvarotā puse – SIA Visas loterijas.

12. Laimētāji tiks publicēti www.elvi.lv un www.loterijas.lv līdz nākošās dienas plkst. 23.59

13. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2018.gada 14.jūnija 23.59 mājas lapās www.elvi.lv un www.loterijas.lv.

14. Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA Visas Loterijas, un tiek izsniegtas balvu ieguvējiem personīgi.

15. Balvas tiek uzglabātas pie Loterijas rīkotāju pilnvarotās puses SIA Visas Loterijas, un Laimestu ieguvējs par laimesta saņemšanu tiks informēts personīgi nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.

16. Loterijas laimētāji savas balvas varēs saņemt SIA Visas Loterijas birojā, Antonijas ielā 22, 2.stāvā, Rīgā, līdz 2018.gada 29.jūnijam. Pēc 2018.gada 29.jūnija balvas vairs netiek izsniegtas.

16.1. Ierodoties saņemt laimējošo balvu, uzvarētājam jāuzrāda pirkuma apliecinošs čeks ar atbilstošo numuru. Pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmām Loterijas preces nosaukumam.
16.1.1. Ja informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu nepieciešams:
1) uz čeka otrā pusē jābūt uzrakstītām precīzam Loterijas preces nosaukumam, veikala vadītāja/pārdevēja parakstam, tā atšifrējumam un tirdzniecības vietas zīmogam;
vai
2) stingrās uzskaites kvīts ar precīzu Loterijas preces nosaukumu.
16.2. Ja Loterijas laimētāji līdz 2018.gada 29.jūnijam nav ieradušies pēc laimētajām balvām, Loterijas laimētāji zaudē savu statusu, un balvas bez jebkādas kompensācijas pāriet preču izplatītājam.

Saņemot laimētās balvas, Loterijas laimētāji un Loterijas rīkotāji paraksta balvas pieņemšanas-nodošanas aktu. Pēc balvas saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.

17. Loterijas rīkotāji neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.

18. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai izmaksa skaidrā naudā netiek pieļauta.

18.1. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieku Loterijas laikā iegūtās balvas pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citām balvām, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājiem balvu vērtība skaidrā naudā.

19. Ar balvu saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

20. Loterijas rīkotāji nevar tikt uzskatīti par vainīgiem, ja Loterijas dalībnieki nevērīgi izturas pret šiem Loterijas noteikumiem.

21. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.

22. Ikviena Loterijas dalībnieka dati pie Loterijas organizētāja uzglabāsies 5 (piecus) gadus.

23. Persona rakstveidā var pieprasīt, lai viņa personas datu apstrāde tiek pārtraukta vai, lai viņa personas dati tiktu dzēsti. Rakstveida pieprasījumu var iesniegt pie loterijas rīkotāja SIA „Elvi Latvija” Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084, no 2018.gada 01.marta līdz 2018.gada 13.jūnijam.

24. Visas pretenzijas par Loterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA „Elvi Latvija” Braslas iela 29A-4, Rīga, LV-1084 vai elektroniski uz e-pastu [email protected] līdz 2018. gada 2.jūlijam ar norādi Loterija “ELVI 100 gades loterija” nosaukums, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

25. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

26. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.

27. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.elvi.lv.

 

Pielikums Nr.1 “Produkti, kas piedalās loterijā “ELVI 100 gades loterija””

Nr.

Preču grupas nosaukums

EAN kods

Preces nosaukums

Mērvienība

Svars, lielums netto (L, KG, Gb)

1

Nektārs

4750042302711

Cido Exclusive Nektārs Dzērveņu 1l

l

1.000

2

Nektārs

4750042303336

Cido Exclusive Nektārs Granātābolu 1l

l

1.000

3

Nektārs

4750042001263

Cido Exclusive Nektārs Cidoniju, Smiltsērkšķu 1l

l

1.000

4

Sula

4750042300878

Cido Exclusive Sula Tomātu ar jūras sāli 1l

l

1.000

5

Sulas dzēr.

4750042303619

Cido Exclusive Sulas dzēr. Sarkanais apelsīns 1l

l

1.000

6

Nektārs

4750042303411

Cido Exclusive Nektārs Indijas mango 1l

l

1.000

7

Morss

4750042305842

Cido Exclusive Morss Meža zemeņu/dzērveņu 1l

l

1.000

8

Morss

4750042304609

Cido Exclusive Morss Melleņu/kazeņu 1l

l

1.000

9

Minerālūdens

4750042305705

MANGALI-1 Dabīgais ūdens viegli gāzēts (PET) 1,5L

l

1.500

10

Minerālūdens

4750042305644

MANGALI-1 Dabīgais ūdens negāzēts (PET) 1,5L

l

1.500

11

Minerālūdens

4750042303770

MANGAĻI Dabīgais minerālūdens gāzēts (PET) 1,5L

l

1.500

12

Minerālūdens

4750042303794

Mangaļi Dz.ūdens Negāzēts 1.5l

l

1.500

13

Minerālūdens

4751000750278

DABĪGAIS MINERĀLŪDENS ZAĶUMUIŽA 0.765L

l

0.765

14

Nektārs

4048517627187

GRANINI Apelsīnu Mango nektārs 43%, 1l

l

1.000

15

Nektārs

4048517627156

GRANINI Greifrūtu nektārs 55%, 1l

l

1.000

16

Sula

4048517627217

GRANINI Apelsīnu sula ar augļu gabaliņiem 100%, 1l

l

1.000

17

Nektārs

8410261651187

nektars Don Simon Premium Apelsīnu 1L stikls

l

1.000

18

Sulas dzēr.

8410261607832

sula Don Simon Premium Augļu 1l stikls

l

1.000

19

Nektārs

8410261652184

sula Don Simon Premium Ananasu 1l stikls

l

1.000

20

Nektārs

8410261653181

nektars Don Simon Premium Persiku 1L stikls

l

1.000

21

Sula

8410261605180

sula Don Simon Premium Tomatu 1L stikls

l

1.000

22

Sulas dzēr.

8410261657738

sulas dz. Don Simon Premium Dzērveņu 1L stikls

l

1.000

23

Aukstā tēja

5449000235954

FUZE tea Aukstā tēja Lemon Grass 1.5l

l

1.500

24

Aukstā tēja

5449000236630

FUZE tea Aukstā tēja Peach hibiscus 1.5l

l

1.500

25

Aukstā tēja

5449000233493

FUZE tea Aukstā tēja Citrus 1.5l

l

1.500

26

Aukstā tēja

5449000193155

FUZE tea Aukstā tēja Forest Fruits  1.5l

l

1.500

27

Aukstā tēja

5449000665034

FUZE tea Aukstā tēja Mango Chamomile 1.5l

l

1.500

28

Dz.ūdens

4751014940290

VENDEN ūdens ar citrona garšu gāz. 1.5L

l

1.500

29

Dz.ūdens

4751014940368

VENDEN ūdens ar dzērveņu garšu gāz. 1.5 L

l

1.500

30

Minerālūdens

4751014940054

Dabīgais min.ūd.VENDEN Sporta neg.0.75L

l

0.750

31

Minerālūdens

4751014940252

Dabīgais min.ūd.VENDEN KIDS 0.37L

l

0.370

32

Minerālūdens

4751014940016

Dabīgais min.ūd. VENDEN gāz. 1.5L

l

1.500

33

Minerālūdens

4751014940023

Dabīgais min.ūd. VENDEN negāz. 1.5L

l

1.500

34

Minerālūdens

4751014940382

Dabīgais min.ūd. VENDEN viegli gāz. 1.5L

l

1.500

35

Sula

4750009711518

Gutta apelsīnu sula 1L

l

1.000

36

Sula

4750009731516

Gutta ābolu sula 1L

l

1.000

37

Saulespuķu sēklas

4607146900919

Grauzdētas saulespuķu sēklas Fishka izlase 100g

kg

0.100

38

Saulespuķu sēklas

4607146900674

Grauzdētas saulespuķu sēklas Fishka izlase ar sāli 100g

kg

0.100

39

Saulespuķu sēklas

4607146900209

Grauzdētas saulespuķu sēklas Fishka iepakojums 100g

kg

0.100

40

Čipsi

4750024201261

Ādažu Čipsi 160g*18 Tomāti*

kg

0.160

41

Čipsi

4750024201230

Ādažu Čipsi 160g*18 Bekons *

kg

0.160

42

Čipsi

4750024201254

Ādažu Čipsi 160g*18 Dille*

kg

0.160

43

Čipsi

4750024201247

Ādažu Čipsi 160g*18 Krējums&Sīpoli*

kg

0.160

44

Čipsi

4750024201223

Ādažu Čipsi 160g*18 Siers*

kg

0.160

45

Čipsi

4750024401067

Ādažu Čipsi Siera bumbas 200g

kg

0.200

46

Čipsi

4750024101264

Ādažu Čipsi Krējuma&Sīpolu bumbas 200g

kg

0.200

47

Čipsi

4750024101332

Ādažu Čipsi Kečupa bumbas 200g

kg

0.200

48

Čipsi

5900259067814

Cheetos Kukurūzas čipsi Ar sīpolu garšu 145g

kg

0.145

49

Čipsi

5900259067999

Cheetos Kukurūzas čipsi Ar siera un kečupa garšu 145g

kg

0.145

50

Čipsi

4779028344859

Čipsi Estrella Gludie ar lauku krējuma un sīpolu garšu 140g

kg

0.140

51

Čipsi

4779028344873

Čipši Estrella Gludie  ar siera garšu 140g

kg

0.140

52

Čipsi

4779028340134

Čipsi Estrella ar lauku krējuma un sīpolu garšu 140g

kg

0.140

53

Čipsi

4779028340172

Čipsi Estrella ar aromātiskām dillēm 140g

kg

0.140

54

Zemesrieksti

4779028344774

Estrella Zemesrieksti krāsnī grauzdēti ar sāli 140g

kg

0.140

55

Zemesrieksti

7310532151532

Estrella Zemesrieksti sālīti metāla bundžā 140g

kg

0.140

56

konservi

4751006980983

BRASLA Sautēta vistas gaļa ar garšv.97,5% PREMIUM konservi 525g

kg

0.525

57

konservi

4751006980969

BRASLA Sautēta liellopu gaļa ar garšv.97,5% PREMIUM konservi  525g

kg

0.525

58

konservi

4751006980952

BRASLA Sautēta cūkgaļa  ar garšv.97,5% PREMIUM  konservi 525g

kg

0.525

59

Rapšu eļļa

5410556179474

Risso Rapšu eļļa 1l

l

1.000

60

Saulespuķu eļļa

5410556179351

Risso Saulespuķu eļļa 1 L

l

1.000

61

Rapšu eļļa

5410556185079

Risso Plus Rapšu eļļa + vit.D 1L

l

1.000

62

Saulespuķu eļļa

4820178930017

Dobra Saulespuķu eļļa rafinēta 1L

l

1.000

63

šokolāde

4750001943498

SERENĀDE tumš.šok. ar aprik. un lazd. riekst. 100g *15*

kg

0.100

64

šokolāde

4750001819939

VĀVERĪTE piena šokolāde 100g*12*

kg

0.100

65

šokolāde

4750001819946

LĀCĪTIS ĶEPAINĪTIS piena šok.100g*12*

kg

0.100

66

šokolāde

4750001944211

SARKANĀ MAGONE tumšā šok. ar karam. un vaf. 100g*15 *

kg

0.100

67

vafeles

4750007817762

Selga Vafeles Ar citronu g. 180g

kg

0.180

68

vafeles

4750007817809

Selga Vafeles Ar šokolādes g. 180g

kg

0.180

69

vafeles

4750007848209

Selga Vafeles Ar lazdu riekstu gar. 180g

kg

0.180

70

vafeles

4750007848568

Selga Vafeles Ar vaniļas g. 180g

kg

0.180

71

vafeles

4750007817748

Selga Vafeles Ar citronu g. 90g

kg

0.090

72

vafeles

4750007817793

Selga Vafeles Ar šokolādes g. 90g

kg

0.090

73

vafeles

4750007848216

Selga Vafeles Ar lazdu riekstiem 90g

kg

0.090

74

vafeles

4750007848575

Selga Vafeles Ar vaniļas g. 90g

kg

0.090

75

kārba

4770179119280

PERGALE konfekšu kārba marcipāna izlase 125g

kg

0.125

76

kārba

4770179119488

PERGALE konfekšu kārba piena šokolādes izlase 125g

kg

0.125

77

kārba

4770179119358

PERGALE konfekšu kārba tumšās šokolādes izlase 125g

kg

0.125

78

šokolāde

4607005401540

Piena šokolāde porainā 65g

kg

0.065

79

šokolāde

4607005401533

Krējuma šokolāde porainā 65g

kg

0.065

80

šokolāde

4607005401526

Rūgtā šokolāde porainā 65g

kg

0.065

81

košļ.gumijas

42070047

Airwaves Košļ/gum. Blackcurrant 14g

kg

0.014

82

košļ.gumijas

42101925

Airwaves Košļ/gum. Black Mint 14g

kg

0.014

83

košļ.gumijas

42189633

Airwaves Košļ/gum. Extreme 14g

kg

0.014

84

košļ.gumijas

4009900504478

Airwaves Košļ/gum. Blackcurrant Bottle 60 gab.  84

kg

0.084

85

Kukurūzas nūjiņas

4750133722114

Kukurūzas nūjiņas 'DRAUGU' saldās 130g

kg

0.130

86

Kukurūzas nūjiņas

4750133722084

Kukur.nūj.'DRAUGU' ar citronu garšu 150g

kg

0.150

87

Kukurūzas nūjiņas

4750133722060

Kukur.nūj.'DRAUGU' ar iebiez.piena gl.130g

kg

0.130

88

Salmiņi

4750133732113

Salmiņi 'DRAUGU' saldie 150 g(kast.)

kg

0.150

89

Salmiņi

4750133738115

Salmiņi 'DRAUGU' ar sezamu 150 g(kast.)

kg

0.150

90

Salmiņi

4750133737118

Salmiņi 'DRAUGU' sāļie 150 g(kast.)

kg

0.150

91

Salmiņi

4750133731116

Salmiņi 'DRAUGU' ar magonēm 150 g(kast.)

kg

0.150

92

Sadzīves ķīmija

8001090348869

Ariel Liquid Tabs Color 3 in 1 14 gab.

kg

14

93

Sadzīves ķīmija

8001090592491

Ariel Liquid Tabs Lavender 14 gab.

kg

14

94

Sadzīves ķīmija

8001090348906

Ariel Liquid Tabs Mountain Spring 14 gab.

kg

14

95

Sadzīves ķīmija

8001090348944

Ariel Liquid Tabs Touch of Lenor 3 in 1, 14 gab.

kg

14

96

Higiēnas preces

3014260022709

Zobu birstu komplekts Oral-B 1+1 3DW Fresh 40 Medium

l

0.036

97

Higiēnas preces

3014260022761

Zobu birstu komplekts Oral-B 1+1 3D White 40 Medium

l

0.036

98

Higiēnas preces

8001090422767

BAM Anti Cavity Original zobu pasta 100 ml

l

0.100

99

Higiēnas preces

4015600620097

BAM 3D White zobu pasta 100ml

l

0.100

100

Higiēnas preces

4015600623074

BAM C7 EXTRA FRESH + MOUTHWASH zobu pasta 100ml

l

0.100

101

Higiēnas preces

4770023348552

Tualetes papīrs Grite Emavera aroma 8 ruļļi, 3 slāņu

gab

8

102

Higiēnas preces

4770023348675

Tualetes papīrs Grite Blossom 8 ruļļi, 3 slāņu

gab

8

103

Higiēnas preces

4770023348750

Virtuves dvieļi Grite Blossom XXL 2 ruļļi, 2 slāņu

gab

2

104

Higiēnas preces

4770023481013

Tualetes papīrs Grite Family 8 ruļļi, 3 slāņu, 18.75m

gab

8

105

Higiēnas preces

4770023348583

Virtuves dvieļi Grite Family, 2 ruļļi, 2 slāņu

gab

2

106

Higiēnas preces

4770023348057

Tualetes papīrs Grite Orchidea White 8 ruļļi, 3 slāņi

gab

8

107

Higiēnas preces

8712561645256

DOVE dušas želeja PISTACHIO&MAGNOLIA, 250ml

l

0.250

108

Higiēnas preces

8712561593335

DOVE dušas želeja DEEP NOURISHING, 250ml

l

0.250

109

Skaistumkopšana

8000700000005

DOVE REGULAR ziepes 100g

kg

0.100

110

Sadzīves ķīmija

5900627066739

FINISH ALL in 1 Lemon tabletes trauku mazgāšanas automātiem 26gab

gab

26

111

Sadzīves ķīmija

5900627066722

FINISH ALL in 1 tabletes trauku mazgāšanas automātiem 26gab

gab

26

112

Sadzīves ķīmija

5900627040104

HARPIC POWER PLUS wc tīrīšanas līdzeklis CITRUS FORCE 750ml

l

0.750

113

Sadzīves ķīmija

5201347159085

HARPIC POWER PLUS wc tīrīšanas līdzeklis ORIGINAL 750ml

l

0.750

114

Sadzīves ķīmija

5900627040111

HARPIC POWER PLUS wc tīrīšanas līdzeklis SPRING POWER 750ml

l

0.750

115

Skaistumkopšana

8710447171301

REXONA ACTIVE PROTECTION izsmidzināmais dezoderants sievietēm  150ML

l

0.15

116

Skaistumkopšana

87340648

REXONA ACTIVE PROTECTION ruļļveida dezoderants sievietēm 50ML

l

0.05

117

Skaistumkopšana

8710447171356

REXONA ACTIVE PROTECTION  izsmidzināmais dezoderants vīriešiem 150ML

l

0.15

118

Higiēnas preces

5900516301125

BELLA Perfecta Blue Softiplait White sieviešu higiēniskās paketes 10gb

gab

10

119

Higiēnas preces

5900516301132

BELLA Perfecta Green Drainette White sieviešu higiēniskās paketes 10gb

gab

10

120

Sadzīves ķīmija

8710447205471

DOMESTOS tualetes bloks JUNGLE, 55g

kg

0.055

121

Sadzīves ķīmija

8712561797054

Domestos Tual.tīr.-atsv. Power Ocean 55g

kg

0.055

122

Sadzīves ķīmija

9000100779418

ŽELEJA VEĻAS MAZG. PERSIL COLOR 1,46L (20WL)

l

1.46

123

Sadzīves ķīmija

9000101018271

ŽELEJA VEĻAS MAZG. PERSIL FRESHNESS BY SILAN 1,46L (20WL

l

1.46

124

Sadzīves ķīmija

9000100958882

VEĻAS PULVERIS PERSIL COLOR 20WL 1,4KG

kg

1.40

125

Sadzīves ķīmija

9000100959490

VEĻAS PULVERIS PERSIL FRESHNESS BY SILAN 20WL 1,4KG

kg

1.40

126

Vistas gaļa

2311848100000

Bauska V/g Cālis Akat.fas. 1kg

kg

1.000

127

Vistas gaļa

2311850200000

Bauska V/g Cāļa muguras Akat. 1kg

kg

1.000

128

Vistas gaļa

2311850100000

Bauska V/g Cāļa muguras Akat.fas. 1kg

kg

1.000

129

Vistas gaļa

2311848300000

Bauska V/g Cāļu kājas ar muguru Akat. 1kg

kg

1.000

130

Vistas gaļa

2311848400000

Bauska V/g Cāļu kājas ar muguru Akat.fas. 1kg

kg

1.000

131

Vistas gaļa

2311849200000

Bauska V/g Cāļu krūt.filejas A kat. 1kg

kg

1.000

132

Vistas gaļa

2311849100000

Bauska V/g Cāļu krūt.filejas A kat.fas. 1kg

kg

1.000

133

Vistas gaļa

2311848700000

Bauska V/g Cāļu stilbi Akat. 1kg

kg

1.000

134

Vistas gaļa

2311848800000

Bauska V/g Cāļu stilbi Akat.fas. 1kg

kg

1.000

135

Vistas gaļa

2311848500000

Bauska V/g Cāļu šķiņķi Akat. 1kg

kg

1.000

136

Vistas gaļa

2311848600000

Bauska V/g Cāļu šķiņķi Akat.fas. 1kg

kg

1.000

137

Vistas gaļa

2311849300000

Bauska V/g Cāļu šķiņķi atkauloti b/ā 1kg

kg

1.000

138

Vistas gaļa

2311849600000

Bauska V/g Cāļu šķiņķi atkauloti b/ā fas. 1kg

kg

1.000

139

Vistas gaļa

2311812900000

ĶekavasPF V/g Cālis Akat.fas. 1kg

kg

1.000

140

Vistas gaļa

2311835400000

ĶekavasPF V/g Cāļu aknas 1kg

kg

1.000

141

Vistas gaļa

4750303703516

ĶekavasPF V/g Cāļu aknas 450g

kg

0.45

142

Vistas gaļa

2311800400000

ĶekavasPF V/g Cāļu fil.Akat. 1kg

kg

1.000

143

Vistas gaļa

2311851600000

ĶekavasPF V/g Cāļu fil.Akat.fas 1kg

kg

1.000

144

Vistas gaļa

2311802100000

ĶekavasPF V/g Cāļu kakli 1kg

kg

1.000

145

Vistas gaļa

4750303703530

ĶekavasPF V/g Cāļu kakli 450g

kg

0.45

146

Vistas gaļa

2311815100000

ĶekavasPF V/g Cāļu kauli ar gaļas atgr. 1kg

kg

1.000

147

Vistas gaļa

2311801200000

ĶekavasPF V/g Cāļu kājas Akat. 1kg

kg

1.000

148

Vistas gaļa

2311852700000

ĶekavasPF V/g Cāļu kājas Akat.fas. 1kg

kg

1.000

149

Vistas gaļa

2311830200000

ĶekavasPF V/g Cāļu kājas ar muguru Akat. 1kg

kg

1.000

150

Vistas gaļa

2311852300000

ĶekavasPF V/g Cāļu kājas ar muguru Akat.fas. 1kg

kg

1.000

151

Vistas gaļa

2311801400000

ĶekavasPF V/g Cāļu muguras Akat. 1kg

kg

1.000

152

Vistas gaļa

2311852600000

ĶekavasPF V/g Cāļu muguras Akat.fas. 1kg

kg

1.000

153

Vistas gaļa

2311835500000

ĶekavasPF V/g Cāļu muskuļkuņģi 1kg

kg

1.000

154

Vistas gaļa

4750303703523

ĶekavasPF V/g Cāļu muskuļkuņģi 450g

kg

0.45

155

Vistas gaļa

2311831800000

ĶekavasPF V/g Cāļu pussp. augšd. 1kg

kg

1.000

156

Vistas gaļa

2311847600000

ĶekavasPF V/g Cāļu pussp. augšd. fas. 1kg

kg

1.000

157

Vistas gaļa

2311835600000

ĶekavasPF V/g Cāļu sirdis 1kg

kg

1.000

158

Vistas gaļa

4750303703547

ĶekavasPF V/g Cāļu sirdis 450g

kg

0.45

159

Vistas gaļa

2311813900000

ĶekavasPF V/g Cāļu spārni Akat. 1kg

kg

1.000

160

Vistas gaļa

2311852900000

ĶekavasPF V/g Cāļu spārni Akat.fas. 1kg

kg

1.000

161

Vistas gaļa

2311800800000

ĶekavasPF V/g Cāļu stilbi Akat. 1kg

kg

1.000

162

Vistas gaļa

2311851400000

ĶekavasPF V/g Cāļu stilbi Akat.fas. 1kg

kg

1.000

163

Vistas gaļa

2311872600000

ĶekavasPF V/g Cāļu stilbi bez loc. 1kg

kg

1.000

164

Vistas gaļa

2311872500000

ĶekavasPF V/g Cāļu stilbi bez loc.fas. 1kg

kg

1.000

165

Vistas gaļa

2311813200000

ĶekavasPF V/g Cāļu šķiņķi Akat. 1kg

kg

1.000

166

Vistas gaļa

2311851500000

ĶekavasPF V/g Cāļu šķiņķi Akat.fas. 1kg

kg

1.000

167

Vistas gaļa

2311830000000

ĶekavasPF V/g Cāļu šķiņķi ar muguru 1kg

kg

1.000

168

Vistas gaļa

2311851800000

ĶekavasPF V/g Cāļu šķiņķi ar muguru fas. 1kg

kg

1.000

169

Vistas gaļa

2311851900000

ĶekavasPF V/g Cāļu šķiņķi atkauloti a/ā fas. 1kg

kg

1.000

170

Vistas gaļa

2311831900000

ĶekavasPF V/g Cāļu šķiņķi atkauloti b/ā 1kg

kg

1.000

171

Vistas gaļa

2311852500000

ĶekavasPF V/g Cāļu šķiņķi atkauloti b/ā fas. 1kg

kg

1.000

172

Vistas gaļa

4750303003531

Cāļu .šķiņķi atk.b/ā strēmelēs 500g (Ķekava)

kg

0.5

173

Vistas gaļa

2311821700000

KEK Cāļu astītes atdz.~2,6kg

kg

1.000

174

Vistas gaļa

4750303703486

ĶekavasPF V/g Cāļu zupas izlase 500g

kg

0.5

175

Vistas gaļa

23118735

ĶekavasPF V/g Krūtiņas fil.gab.b/ā A kat. 1kg

kg

1.000

176

Kulinārija

4750520001082

Bauska Kulin. Nagetes ar sieru 310g

kg

0.31

177

Kulinārija

4750520210071

Bauska Kulin. Nagetes panētas rīvm. 310g

kg

0.31

178

Pusfabrikāts

4750303703820

Bauska Pusfabr. Broilera fil.gab.Cream Sauce 500g

kg

0.5

179

Cīsiņi

4750303001186

ĶekavasPF Cīsiņi Cāļa Hot Dog 1kg

kg

1.000

180

Cīsiņi

4750303000318

ĶekavasPF Cīsiņi Cāļa Klasiskie 380g

kg

0.38

181

Cīsiņi

4750303001209

ĶekavasPF Cīsiņi Cāļa mazie klasiskie 500g

kg

0.5

182

Desa p/ž

4750303003326

ĶekavasPF Desa p/ž Vistas g. pikantā 400g

kg

0.4

183

Desa p/ž

4750303003319

ĶekavasPF Desa p/ž Vistas gaļas Klasiskā 400g

kg

0.4

184

Desa vār.

4750303000172

ĶekavasPF Desa vār. Cāļa Ar olu 400g

kg

0.4

185

Desa vār.

4750303000196

ĶekavasPF Desa vār. Cāļa Ar sieru 400g

kg

0.4

186

Desa vār.

4750303003180

ĶekavasPF Desa vār. Cāļa Klasiskā 1+1 400g

kg

0.8

187

Desa vār.

4750303000714

ĶekavasPF Desa vār. Cāļa Klasiskā 400g

kg

0.4

188

Desiņas

4750303703387

ĶekavasPF Desiņas Cepamās ar sieru 400g

kg

0.4

189

Desiņas

4750303703424

Cepamās desiņas ar sieru, lielpaka

kg

1.000

190

Grildesiņas

4750303000431

ĶekavasPF Grildesiņas Mednieku 400g

kg

0.4

191

Kulinārija

4750303003197

ĶekavasPF Kulin. Cāļa gaļas bumbiņas 350g

kg

0.35

192

Kulinārija

4750303003241

ĶekavasPF Kulin. Cāļa gaļas šniceles pan. 440g

kg

0.44

193

Kulinārija

4750303003203

ĶekavasPF Kulin. Cāļa kotletes 310g

kg

0.31

194

Kulinārija

4750303003210

ĶekavasPF Kulin. Cāļa mazā fileja panēta 310g

kg

0.31

195

Kulinārija

4750303001179

ĶekavasPF Kulin. Panētas nagetes ar sieru 310g

kg

0.31

196

Kulinārija

4750303001094

ĶekavasPF Kulin. Panētas nagetes rīvm. 310g

kg

0.31

197

Pastēte

4750303001278

ĶekavasPF Pastēte Cāļu aknu Zemgale 120g

kg

0.12

198

Pusfabrikāts

4750303703639

ĶekavasPF Pusfabr. Atk.šķiņķis Meža ķipl.mar. 500g

kg

0.5

199

Pusfabrikāts

4750303703653

ĶekavasPF Pusfabr. Atk.šķiņķis Siera mar. 500g

kg

0.5

200

Pusfabrikāts

23118700

ĶekavasPF Pusfabr. Cāļa cepetis Gardā mājas m. 1kg

kg

1.000

201

Pusfabrikāts

23118678

ĶekavasPF Pusfabr. Cāļa cepetis Garšaugu m. 1kg

kg

1.000

202

Pusfabrikāts

4750303703493

ĶekavasPF Pusfabr. Cāļu fil.medal.Maigie 400g

kg

0.4

203

Pusfabrikāts

4750303000677

ĶekavasPF Pusfabr. Fil.gab.Maigie 500g

kg

0.5

204

Pusfabrikāts

4750303000653

ĶekavasPF Pusfabr. Pusspārni Gardie 500g

kg

0.5

205

Pusfabrikāts

23118406

ĶekavasPF Pusfabr. Pusspārni Gardie LIELPAKA 1kg

kg

1.000

206

Pusfabrikāts

4750303000660

ĶekavasPF Pusfabr. Pusspārni Lieliskie 500g

kg

0.5

207

Pusfabrikāts

23118405

ĶekavasPF Pusfabr. Pusspārni Lieliskie LIELPAKA 1k

kg

1.000

208

Pusfabrikāts

4750303701000

ĶekavasPF Pusfabr. Pusspārni Siera m. 500g

kg

0.5

209

Pusfabrikāts

4750303001148

ĶekavasPF Pusfabr. Stilbi garšaugu marin. 600g

kg

0.6

210

Pusfabrikāts

4750303703189

ĶekavasPF Pusfabr. Stilbi pikantajā marin. 600g

kg

0.6

211

Pusfabrikāts

4750303003296

ĶekavasPF Pusfabr. Wok atk.cāļa šķ.med/sez.m. 500g

kg

0.5

212

Pusfabrikāts

4750303003234

ĶekavasPF Pusfabr. Wok atk.cāļa šķ.Teriyaki 500g

kg

0.5

213

Pusfabrikāts

4750303003302

ĶekavasPF Pusfabr. Wok saldskāb.Āzijas m. 500g

kg

0.5

214

Vistas produkts

23118026

ĶekavasPF Vistas prod. Cālis k/k atvērts 1/2 fas.

kg

1.000

215

Vistas produkts

23118025

ĶekavasPF Vistas prod. Cālis k/k atvērts 1kg

kg

1.000

216

Vistas produkts

2311876100000

ĶekavasPF Vistas prod. Cālis k/k Jubilejas m. 1kg

kg

1.000

217

Vistas produkts

23118297

ĶekavasPF Vistas prod. Cāļu muguriņas kūp.fas. 1kg

kg

1.000

218

Vistas produkts

23118049

ĶekavasPF Vistas prod. Filejas rulete 1kg

kg

1.000

219

Vistas produkts

23118050

ĶekavasPF Vistas prod. Filejas rulete iep. 1kg

kg

1.000

220

Vistas produkts

23118027

ĶekavasPF Vistas prod. K/k cāļu spārni 1kg

kg

1.000

221

Vistas produkts

4750303001322

ĶekavasPF Vistas prod. K/k cāļu spārni 250g

kg

0.25

222

Vistas produkts

23118029

ĶekavasPF Vistas prod. K/k cāļu stilbi 1kg

kg

1.000

223

Vistas produkts

4750303001308

ĶekavasPF Vistas prod. K/k cāļu stilbi 330g

kg

0.33

224

Vistas produkts

4750303001315

ĶekavasPF Vistas prod. K/k cāļu šķiņķi 380g

kg

0.38

225

Vistas produkts

23118330

ĶekavasPF Vistas prod. K/k uzkoda cāļu astes 1kg

kg

1.000

226

Vistas produkts

4750303703394

ĶekavasPF Vistas prod. K/k uzkoda cāļu astes 300g

kg

0.3

227

Vistas produkts

23118047

ĶekavasPF Vistas prod. Svētku rulete 1kg

kg

1.000

228

Vistas produkts

23118048

ĶekavasPF Vistas prod. Svētku rulete iep. 1kg

kg

1.000

229

Desiņas

4750303002466

Svētku desiņas

kg

0.4

230

Desiņas

4750303002442

Baltās grila desiņas

kg

0.4

231

Desiņas

4750303002459

Baltās grila desiņas ar zaļumiem

kg

0.4

232

Desiņas

4750303002435

Grila desiņas

kg

0.4

233

Desiņas

4750303000424

Grila desiņas  ar sieru

kg

0.4

234

Pusfabrikāts

2311852200000

Spārni Pikantā marinādē Bauska

kg

1.000

235

Pusfabrikāts

2311852100000

Stilbi Zaļumu marinādē Bauska

kg

1.000

236

Pusfabrikāts

2311852000000

Stilbi Karija marinādē Bauska

kg

1.000

237

Pusfabrikāts

4750303703837

Šķiņķi bez kaula,CreamSauce,Bauska 0,5

kg

0.5

238

Pusfabrikāts

4750303001131

Stilbi Franču sinep.un rozm.marin0,6

kg

0.6

239

Pusfabrikāts

4750303001148

Stilbi Garšaugu marinādē 0,6

kg

0.6

240

Pusfabrikāts

4750303000271

Stilbi Indijas karija mērcē 0.6

kg

0.6

241

Pusfabrikāts

4750303703646

Atk.šķiņķi Klasiskajā marinādē 0,9

kg

0.9

242

Pusfabrikāts

4750303002695

Atk.šķiņķi Baltajā piparu mar.0,5

kg

0.5

243

Pusfabrikāts

4750303002688

Pusspārni Krēmīgā diļļu mar.0,5

kg

0.5

244

Pusfabrikāts

4750303003654

Cāļa šķiņķi atkauloti VASARAS marinādē, GRILL

kg

0.5

245

Pusfabrikāts

4750303003661

Cāļa pusspārni Itālijas tomātu marinādē, GRILL

kg

0.5

246

Pusfabrikāts

4750303003678

Cāļa pusspārni Jogurta marinādē, GRILL

kg

0.5

247

Pusfabrikāts

4750303003685

Pusžāvētās desiņas Čillīgās

kg

0.29

248

Pusfabrikāts

4750303003692

Desiņas ar marinētiem cāļa gaļas gab. - Garšaugu

kg

0.31

249

Pusfabrikāts

4750303003708

Desiņas ar marinētiem cāļa gaļas gab. - Barbekju

kg

0.31

250

Pusfabrikāts

4750303003722

Desiņas ar marinētiem cāļa gaļas gab. - Oriģinālie

kg

0.31

251

Desa p/ž

2385345900000

SERVELĀDE OGRES /TRANS.IEP./

kg

1.000

252

Desa p/ž

4751015683660

SERVELĀDE OGRES 1.0 kg

kg

1.000

253

Kūpinājumi

2385348000000

DIŽSKĀBARŽA BEKONS

kg

1.000

254

Desa vār.

2374611800000

Desa Doktora ar pienu

kg

1.000

255

Desa vār.

4750174444167

Desa Doktora ar pienu 1kg

kg

1.000

256

Kulinārija

4740003010403

Cāļa filejas nageti 350g

kg

0.35

257

Cīsiņi

4740003007489

Cīsiņi Doktora XL 900g

kg

0.9

258

Cīsiņi

4740003010250

Cīsiņi Hot-dog XL 1kg

kg

1.000

259

Cīsiņi

2374619600000

Cīsiņi Rakveres

kg

1.000

260

Salāti

4751017382233

ELVI Salāti Rasols 380g

kg

0.38

261

Pankūkas

4751017380772

ELVI Pankūkas ar šķiņķi un sieru 360g

kg

0.36

262

Polārmaize

4751017382196

ELVI Polārmaize Ar vistu 145g

kg

0.145

263

Cīsiņi

4750559003897

Valdori. Cīsiņi Rīgas 500G

kg

0.5

264

Kotlešu masa

2310498700000

Valdori Kotlešu masa Ģimenes 1kg

kg

1.000

265

Kotlešu masa

2310498300000

Valdori Kotlešu masa Ģimenes fas. 1kg

kg

1.000

266

Desa vār.

4750559002920

Valdori Desa vār. Rīgas Piena natur.apv. 400g

kg

0.4

267

Desa vār.

4750559025646

Desa ar sieru 380G

kg

0.38

268

Desa p/ž

4750559004054

Dūmota, Marinēta desa ''Rīgas'' 350G

kg

0.35

269

Cīsiņi

4751005450296

Kvalitātes standarts doktora  cīsiņi  vārītie 500g

kg

0.5

270

Desa p/ž

740915

Kvalitātes standarts servelāde pusžāvētā /vak./ sver.

kg

1.000

271

Gaļas prod.

740342

Kadiķu gaļa karsti kūpināta /gāzē/ sver.

kg

1.000

272

Gaļas prod.

740926

Karsti kūpināta marinēta krūtiņa "Mājas" /vak./ sver.

kg

1.000

273

Desa a/k

4740574080485

PILNDŪMU DESA PARMEZĀNA 285G

kg

0.285

274

Šķēles

4740574080379

PUSŽĀVĒTĀ DESA KRAKOVA 105g

kg

0.105

275

Desa a/k

4740574091740

PILNDŪMU DESA KRĀSAINĀ 200G

kg

0.2

276

Desa a/k

4740574091771

PILNDŪMU DESA SĒKLU 200G

kg

0.2

277

Desa a/k

4740574091832

PILNDŪMU DESA MELNBALTĀ 200G

kg

0.2

278

Desa a/k

4740574091917

PILNDŪMU DESA ZAĻUMU 200G

kg

0.2

279

Grildesiņas

4740574008540

ALUS GRILDESAS AR SIERU 360G

kg

0.36

280

Pusfabrikāts

4751003572945

Nākotne Pusfabr. Kakla karbon.Pikantā m. 500g

kg

0.5

281

Pusfabrikāts

4751003572938

Nākotne Pusfabr. Kakla karbonāde garšaugu mar. 500

kg

0.5

282

Desa p/ž

4751003571832

Mājas desa  340g

kg

0.34

283

Gaļas produkts

238215960000

Kungu gaļa (karsti kūpināta) sver.

kg

1.000

284

Grildesiņas

EAN kods pēc apstiprinājuma

Alus sardeles

kg

1.000

285

Grildesiņas

Alus sardeles draugu paka  1,3 kg.

kg

1.3

286

Grildesiņas

EAN kods pēc apstiprinājuma

Mednieku desiņas dabīgā apv. ( 80% cūkgaļa)

kg

1.000

287

Grildesiņas

Mednieku desiņas dabīgā apv.420g ( 80% cūkgaļa)

kg

0.42

288

Grildesiņas

EAN kods pēc apstiprinājuma

Kabanos  XXL

kg

1.000

289

Grildesiņas

Kabanos  XXL 420g.

kg

0.42

290

Desa vār.

EAN kods pēc apstiprinājuma

Doktordesa  '' Mājas" 80% gaļas

kg

1.000

291

Jogurts/dzērieni/lakto

4040600022701

Fruttis 4,6% persiku,bumbieru,banānu 125g, Campina

kg

0.125

292

Jogurts/dzērieni/lakto

4040600081869

Fruttis 4,6% zemeņu,ķiršu 125g, Campina

kg

0.125

293

Jogurts/dzērieni/lakto

4040600081784

Fruttis 4,6% persiku,marakuja,zemeņu 125g, Campina

kg

0.125

294

Biezp.sieriņš

4750072513231

Baltais biezpiena sieriņš ar kokosa skaidiņām, 38g

kg

0.038

295

Biezp.sieriņš

4750072513224

Baltais biezpiena sieriņš ar žel.konfektēm 38g

kg

0.038

296

Biezp.sieriņš

4750072513064

Baltais biezpiena sieriņš Saldā Brunete, 38g

kg

0.038

297

Biezp.sieriņš

4750072510643

Baltais biezpiena sieriņš kartupelis, 38g

kg

0.038

298

Biezp.sieriņš

4750072510940

Baltais biezpiena sieriņš skudru pūznis, 38g

kg

0.038

299

Biezp.sieriņš

4750072546611

Baltais biezpiena sieriņš ar vaniļas garšu

kg

0.038

300

Biezp.sieriņš

4750072511138

Baltais biezpiena sieriņš Medus Kūka, 38g

kg

0.038

301

Biezpiens

4750072612347

Baltais vājpiena biezpiens 0,5% 200g laiviņā

kg

0.200

302

Biezpiens

4750072612354

Baltais biezpiens pilnpiena 9%, 200G laiviņa

kg

0.200

303

Jogurts/dzērieni/lakto

4750072013052

Baltais Saldā krējuma jogurts bez piedevām, 400g

kg

0.400

304

Jogurts/dzērieni/lakto

4750072012987

Baltais Saldā krējuma jogurts ar aprikozēm, 400g

kg

0.400

305

Jogurts/dzērieni/lakto

4750072410967

Baltais Saldā krējuma jogurts ar zemenēm, 400g

kg

0.400

306

Jogurts/dzērieni/lakto

4750072410974

Baltais Saldā krējuma jogurts ar graudiem, 400g

kg

0.400

307

Jogurts/dzērieni/lakto

4750072411247

Baltais Saldā krējuma jogurts ar melnajiem ķiršiem, 400g

kg

0.400

308

Jogurts/dzērieni/lakto

4750072411339

Baltais Saldā krējuma jogurts Maizes zupa, 400g

kg

0.400

309

Jogurts/dzērieni/lakto

4750072013045

Baltais EKO jogurts ar musli, 350g

kg

0.350

310

Jogurts/dzērieni/lakto

4750072410066

Baltais EKO jogurts ar mellenēm, 350g

kg

0.350

311

Jogurts/dzērieni/lakto

4750072410059

Baltais EKO jogurts ar avenēm, 350g

kg

0.350

312

Jogurts/dzērieni/lakto

4750072410530

Baltais EKO jogurts ar ķiršiem 350g

kg

0.350

313

Jogurts/dzērieni/lakto

4750072410615

Baltais EKO jogurts bez piedevām

kg

0.350

314

Biezp.sieriņš

4770299395922

Magija šokol. biezp sieriņš ar karamel.lazdu riekstiem 45g

kg

0.045

315

Biezp.sieriņš

4770299046756

Magija biezp. sieriņš 24% ar želejas gab.45g

kg

0.045

316

Biezp.sieriņš

4770299393881

Magija biezp. sieriņš 24% ar iebiezinātā piena pildījumu 45g

kg

0.045

317

Siers svaigais/kausētais

4770299395984

Žemaitijos Kausēts smērējamais siers „Džiugas“ 175g

kg

0.175

318

Siers svaigais/kausētais

4770299046022

Žemaitijos kausēts smērējamais siers ar šķiņķi 175g

kg

0.175

319

Siers svaigais/kausētais

4770299390873

Žemaitijos kausēts smērējamais siers ar sēnēm 175g

kg

0.175

320

Siers

4770299047135

Rambyno kaus.siers ar šķiņķi šķēlītes 150g

kg

0.150

321

Siers

4770299397094

Rambyno kaus.siers ar zaļumiem šķēlītes 150g

kg

0.150

322

Siers

4770299046381

Pik-Nik siera nūjiņas 40% fasētās 140g

kg

0.140

323

Siers svaigais/kausētais

4750050526000

KAUS.S.DZINTARS KLASISKAIS 200G /20/

kg

0.200

324

Siers svaigais/kausētais

4750050526185

KAUS.S.DZINTARS AR BARAVIKĀM 200G /20/

kg

0.200

325

Siers svaigais/kausētais

4750050526031

KAUS.S.DZINTARS AR ŠĶIŅĶI 200G /20/

kg

0.200

326

Siers svaigais/kausētais

4750050526239

KAUS.S.DZINTARS AR VALRIEKSTIEM 200G /20/

kg

0.200

327

Siers svaigais/kausētais

4750050526246

KAUS.S.DZINTARS AR IKRIEM 200G /20/

kg

0.200

328

Siers svaigais/kausētais

4750050526253

KAUS.S.DZINTARS AR GARNELĒM 200G /20/

kg

0.200

329

Biezp.sieriņš

4750050341405

BIEZP.SIER.KĀRUMS VANILLA 45G /40/

kg

0.045

330

Biezp.sieriņš

4750050341740

BIEZP.SIER.KĀRUMS AR ROZĪNĒM 45G /40/

kg

0.045

331

Biezp.sieriņš

4750050341381

BIEZP.SIER.KĀRUMS KARAMEĻU, KARAMEĻU GLAZŪRĀ 45G /40/

kg

0.045

332

Biezp.sieriņš

4750050341511

BIEZP.SIER.KĀRUMS AR ŠOKOLĀDES GAB.45G/40/

kg

0.045

333

Biezp.sieriņš

4750050341412

BIEZP.SIER.KĀRUMS KOKOSA 45G /40/

kg

0.045

334

Biezp.sieriņš

4750050341580

BIEZP.SIER. KĀRUMS AR SUKĀDEM 45G /40/

kg

0.045

335

Biezp.sieriņš

4750050342112

BIEZP.SIER.KĀRUMS AR MELLENEM 45G /40/

kg

0.045

336

Biezp.sieriņš

4750050341498

BIEZP.SIER.KĀRUMS AR RIEKSTIEM 45G /40/

kg

0.045

337

Biezp.sieriņš

4750050342167

BIEZP.SIER.KĀRUMS VANILLA LIGHT 45G /40/

kg

0.045

338

Biezp.sieriņš

4750050341719

BIEZP.SIER. KĀRUMS CITRONU  45G

kg

0.045

339

Siers

4750109018036

Svaigais siers Mozzarella

kg

0.125

340

Siers

4750093001366

Siers Krievijas Cesvaines  240g

kg

0.240

341

Siers

4750093001373

Siers Holandes Cesvaines 240g

kg

0.240

342

Biezpiens

4750093001182

Cesvaines Biezpiens Vājpiena 0,5% 275g

kg

0.275

343

Biezpiens

4750093001199

Cesvaines Biezpiens Pilnpiema 9% 275g

kg

0.275

344

Sviests

4750093000376

Cesvaines Sviests Saldkrējuma 180g

kg

0.180

345

Siers svaigais/kausētais

5760466872119

Castello krēmsiers ar ananāsiem, 125g

kg

0.125

346

Siers svaigais/kausētais

5760466771337

Castello krēmsiers ar maurlokiem,125g

kg

0.125

347

Siers svaigais/kausētais

5711953000850

Castello krēmsiers ar tomātiem un baziliku, 125g

kg

0.125

348

Siers

3161712996153

ILE DE FRANCE siers Brie Au Bleu, 125g

kg

0.125

349

Siers

3161712996146

ILE DE FRANCE siers Petit Brie, 125g

kg

0.125

350

Siers

3161712996108

ILE DE FRANCE siers Petit Camembert, 125g

kg

0.125

351

Jogurts/dzērieni/lakto

5900643029831

ACTIVIA dzeramais jogurts ar avenēm, granātābolu un Actiregularis 300g

kg

0.300

352

Jogurts/dzērieni/lakto

5900643025178

ACTIVIA dzeramais jogurts ar mellenēm, zilenēm un ActiRegularis 300g

kg

0.300

353

Jogurts/dzērieni/lakto

5900643032688

ACTIVIA dzeramais jogurts ar zemenēm, kivi un ActiRegularis 300g

kg

0.300

354

Siers svaigais/kausētais

5711953017339

ARLA krēmsiers ar Ananāsu, 150g

kg

0.150

355

Siers svaigais/kausētais

5760466854108

ARLA krēmsiers ar zaļumiem, 150g

kg

0.150

356

Siers svaigais/kausētais

5711953023149

ARLA krēmsiers Natural bez laktozes, 150g

kg

0.150

357

Siers svaigais/kausētais

5760466797887

ARLA krēmsiers Natural, 150g

kg

0.150

358

Margarīns

5900012003950

BOLERO ar maizes smaržu, 400g

kg

0.400

359

Margarīns

5900012003103

BOLERO Margarīns ar sviestu, 400g

kg

0.400

360

Margarīns

5900012003509

BOLERO Classic margarīns 40% 400g

kg

0.400

361

Margarīns

5900012005688

BOLERO ar sāli margarīns 40%, 400g

kg

0.400

362

Margarīns

8714100845479

DELMA Extra margarīns ar sviesta garšu, 400g

kg

0.400

363

Margarīns

8712566388424

DELMA SALT margarīns ar zemu tauku saturu, 450g

kg

0.450

364

Margarīns

8714100845462

DELMA margarīns ar zemu tauku saturu ar lauku sviestu, 400g

kg

0.400

365

Krējums skābais

4750074000128

Skābais krējums Val. 15%, 320 g

kg

0.320

366

Krējums skābais

4750074000111

Skābais krējums Val. 20%, 320 g

kg

0.320

367

Krējums skābais

4750074995219

Skābais krējums Val. 25%, 320 g

kg

0.320

368

Biezpiens

4750074006830

Biezpiens Valmiera 9% 0.180kg

kg

0.180

369

Biezpiens

4750074006823

Biezpiens Valmiera 5% 0.180kg

kg

0.180

370

Biezpiens

4750074006809

Biezpiens Valmiera vājp. 0.180kg

kg

0.180

371

Biezpiens

4750025442083

Biezpiens LP 0.5% 180g

kg

0.180

372

Biezpiens

4750025891546

Biezpiens LP 5%, 180g

kg

0.180

373

Biezpiens

4750025442090

Biezpiens LP 9% 180g

kg

0.180

374

Krējums skābais

4750025341652

LP Skābs krēj. LAUKU 15% 300g

kg

0.300

375

Krējums skābais

4750025341669

LP Skābs krēj. LAUKU 25% 300g

kg

0.300

376

Krējums skābais

4750025891591

Skābs krēj. LP 20% 300g

kg

0.300

377

Jogurts/dzērieni/lakto

4770265214417

Grieķu jogurts ar melnajiem ķiršiem Annele 150g

kg

0.150

378

Jogurts/dzērieni/lakto

4770265214400

Grieķu jogurts ar vīģēm Annele 150g

kg

0.150

379

Jogurts/dzērieni/lakto

4770265214387

Grieķu jogurts dabisks, Annele 200g

kg

0.200

380

Krējums skābais

4750072043196

Baltais Exporta skābais krējums 25%, 360g

kg

0.360

381

Pelmeņi

4750174441470

Cepampelmeņi ar gaļu,sieru450g

kg

0.450

382

Saldēti dārzeņi/ogas

8710679138110

Farm Frites Kartupeļi sald. Daiviņas ar mizu 600g

kg

0.600

383

Saldēti dārzeņi/ogas

8710679144296

Farm Frites Kartupeļi sald. Frī Long&Crunchy 600g

kg

0.600

384

Saldējums

5900130017181

MDL Milka vaniļas sald. ar karameļu mērci uz kociņa 110 ml

l

0.110

385

Saldējums

5900130017174

MDL Oreo Popcorn krējuma garšas sald. uz kociņa 110 ml

l

0.110

386

Saldējums

4750075132064

Rūjienas Saldējums Dzērveņu KONUSS 110ml

l

0.110

387

Saldējums

4750075131043

Rūjienas Saldējums Aveņu KONUSS 110ml

l

0.110

388

Pelmeņi

4751000800560

Pelmeņi ar cūkgaļu 450g Mājas

kg

0.450

389

Pelmeņi

4751000800577

Pelmeņi "Mājas gaumē" 450g

kg

0.450

390

Saldējums

4770071217404

MĀJAS Plūmju 950ml

l

0.950

391

Saldējums

4770071217459

MĀJAS konf.Gotiņa 950ml

l

0.950

392

Saldējums

4770071217435

MĀJAS Ābolkūka 950ml

l

0.950

393

Saldējums

4770071217947

MĀJAS Griljāža 950ml

l

0.950

394

Saldējums

8000920871133

MĀJAS Plombīrs 950ml

l

0.950

395

Saldējums

8714100532546

MĀJAS Bezē torte 950ml

l

0.950

396

Saldējums

8714100085714

MĀJAS ar kļavu sīrupu 950ml

l

0.950

397

Saldējums

4770071217886

MĀJAS Gotiņa uz koc. 120ml

l

0.950

398

Saldējums

4770071217879

MĀJAS Vaniļas uz koc. 120ml

l

0.950

399

Saldējums

8714100091425

MĀJAS Kārtainais vaniļas - šokolādes 100ml

l

0.950

400

Saldējums

8714100646472

Mājas Augļu Kārtainais 100ml jaunums!

l

0.950

401

Majonēze

4740502002213

Majonēze Provansas 67% 250g, Polven

kg

0.250

402

Majonēze

4740502020385

MAJONĒZE ROSOLA 50% 250ML

l

0.235

403

Majonēze

4600528347821

Majon.'Klas.provansas'RJABA 410g1*24

kg

0.410

404

Majonēze

4600528347838

Majon.'Klas.olīvu'RJABA 390g 1*24gb

kg

0.390

405

Tomātu mērce/mērce

4750211406011

Tomātu mērce bez E "RUNDĀLE" 400g

kg

0.400

406

Tomātu mērce/mērce

4750211426019

7 dārza zaļumu mērce "RUNDĀLE" 420g

kg

0.420

407

Tomātu mērce/mērce

4750211656010

Ķīniesu, saldskābā mērce KRONIS 400g

kg

0.400

408

Tomātu mērce/mērce

4002359639357

Uncle Ben's saldskābā mērce 400g

kg

0.400

409

Tomātu mērce/mērce

4002359639555

Uncle Ben's saldskābā mērce ar ananāsiem 636462 400g

kg

0.400

410

Tomātu mērce/mērce

4002359639456

Uncle Ben's saldskābā mērce, īpaši asā 636363 400g

kg

0.400

411

Tomātu mērce/mērce

4750022108036

Sojas-ķiploku wok mērce 0,35

l

0.340

412

Tomātu mērce/mērce

4750022107039

Saldā čili wok mērce 0,35

l

0.340

413

Majonēze

4750022128034

DUO Baraviku majonēze 0.25

l

0.250

414

Majonēze

4750022008053

DUO Oriģinālā majonēze 0.25ml

l

0.250

415

Maize

4750192741767

LatvijasM Baltm. Lielā Galda 500g

kg

0.500

416

Maize

4750192741781

LatvijasM Baltm. Galda gr. 300g

kg

0.300

417

Maize

4750192741835

LatvijasM Baltm. Zemnieku gr. 500g

kg

0.500

418

Maize

4750192741828

LatvijasM Baltm. Zeltene saldā gr. 350g

kg

0.350

419

Maize

4750192751483

LatvijasM Sēklu m. Pavasara Šķiedrvielu 300g

kg

0.300

420

Maize

4750192751469

LatvijasM Sēklu m. Pavasara Saulespuķu 300g

kg

0.300

421

Maize

4750192751476

LatvijasM Sēklu m. Pavasara Tumšā 300g

kg

0.300

422

Maize

4750192758178

Pavasara Kliju 300g

kg

0.300

423

Maize

4750192751452

LatvijasM Sēklu m. Pavasara Saulespuķu 500g

kg

0.500

424

Maize

4750192758161

LatvijasM Baltm. Grieķu jogurta 300g

kg

0.300

425

Maize

4750192751582

LatvijasM Baltm. Zeltene Lielā Dienišķā 550g

kg

0.550

426

Maize

4750192741644

LatvijasM Baltm. Zeltene Dienišķā gr. 350g

kg

0.350

427

Maize

4750192720892

LatvijasM Rupjm. Zeltene 800g

kg

0.800

428

Maize

4750192731027

LatvijasM Saldskābm. Zeltene gr. 800g

kg

0.800

429

Maize

4750192731713

LatvijasM Rupjm. Zeltene sēklu 800g

kg

0.800

430

Maize

4750192730969

LatvijasM Rupjm. Zeltene rudzu 1/2 gr. 390g

kg

0.390

431

Maize

4750192731034

LatvijasM Saldskābm. Zeltene 1/2 gr. 390g

kg

0.390

432

Maize

4750192731720

LatvijasM Sēklu m. Zeltene 390g

kg

0.390

433

Maize

4750192730990

LatvijasM Rupjm. Zemnieku rudzu gr. 800g

kg

0.800

434

Maize

4750192730952

LatvijasM Saldskābm. Zemnieku gr. 800g

kg

0.800

435

Maize

4750192731232

LatvijasM Saldskābm. Līgatnes ar sēklām 800g

kg

0.800

436

Maize

4750192731249

LatvijasM Rupjm. Sabiles ar sēklām 800g

kg

0.800

437

Maize

4750192731133

LatvijasM Saldskābm. Līgatnes ar sēklām 390g

kg

0.390

438

Maize

4750192731140

LatvijasM Rupjm. Sabiles rudzu ar sēklām 390g

kg

0.390

439

Maize

4750192731591

LatvijasM Rupjm. Īstenā 730g

kg

0.730

440

Maize

4750192731980

Īstenā Rudzu maize ar sēklām 730g

kg

0.730

441

Maize

4750192731676

LatvijasM Augļu maize Īstenā ar riekstiem 280g

kg

0.280

442

Maize

4750192731683

LatvijasM Burkānu m. Īstenā ar sēklām 360g

kg

0.360

443

Maize

4750192731690

LatvijasM Rupjm. Īstenā ar sēklām 360g

kg

0.360

444

Maize

4750192731669

LatvijasM Saldskābm. Īstenā ar sēklām 360g

kg

0.360

445

Maize

4750192731706

LatvijasM Rupjm. Īstenā no rupjā maluma 360g

kg

0.360

446

Maize

4750192731836

LatvijasM Rupjm. Zeltene rudzu rikas 220g

kg

0.220

447

Maize

4750192730570

LatvijasM Rupjm. Lauku formas gr. 600g

kg

0.600

448

Maize

4750192730266

LatvijasM Rupjm. Rudzu formas gr. 600g

kg

0.500

449

Maize

4750192730709

LatvijasM Rupjm. Rīgas klaips sagr. 600g

kg

0.600

450

Maize

4740086005075

LatvijasM Rupjm. Rudzu Forma Melnā gr. 1/2 280g

kg

0.500

451

Maize

4740086005068

LatvijasM Rupjm. Formas Melnā gr. 600g

kg

0.600

452

Maize

4750192731751

LatvijasM Formas m. Kaņepju 400g

kg

0.400

453

Maize

4750192731737

LatvijasM Formas m. Zeltene ar sēklām 400g

kg

0.400

454

Maize

4740086007239

LatvijasM Tosterm. Vita! ar sēklām 500g

kg

0.500

455

Maize

4740086007222

LatvijasM Tosterm. Vita! 500g

kg

0.500

456

Maize

4750192751087

LatvijasM Tosterm. Zemnieku 500g

kg

0.500

457

Maize

4750192741866

LatvijasM Tosterm. Vita rudzu 390g

kg

0.390

458

Maize

4750192751391

LatvijasM Tostermaize Vita! kraukšķīgā 500g

kg

0.500

459

Maize

4750192751513

LatvijasM Tostermaize Pavasara rudzu ar sēklām 390

kg

0.390

460

Maize

4750192751537

LatvijasM Tosterm. Zeltene 500g

kg

0.500

461

Maize

4750192751520

LatvijasM Tostermaize Jaunā Speltas 450g

kg

0.450

462

Maize

4750192751575

LatvijasM Maize Vita tostermaize ar sieru 430g

kg

0.430

463

Maize

4750192751650

LatvijasM Tostermaize Mini Vita! Kraukšķīgā 240g

kg

0.240

464

Maize

4750192751667

LatvijasM Tostermaize Mini Vita! Pilngraudu 240g

kg

0.240

465

Maize

4750192751643

LatvijasM Tostermaize Mini Vita!  240g

kg

0.240

466

Maize

4750192751674

LatvijasM Tostermaize Mini Vita! Ar sieru 240g

kg

0.240

467

Maize

4750192770415

LatvijasM Maize Piccolo Gardās kabat.ar sieru 4x50

kg

0.200

468

Maize

4750192770606

LatvijasM Maizītes Piccolo ar griķiem 240g

kg

0.240

469

Maize

4750192770590

LatvijasM Maizites Piccolo ar dārzeņiem 240g

kg

0.240

470

Maize

4750192770521

LatvijasM Rupjm. Piccolo Gardās kabat.tumšās 240g

kg

0.240

471

Maize

4750192770514

LatvijasM Baltm. Piccolo Gardās kab.auzu 220g

kg

0.220

472

Maize

4750192770538

LatvijasM Baltm. Piccolo Gardās kab.pilngr. 240g

kg

0.240

473

Maize

4750192751445

LatvijasM Ciabatta Tumšā 240g

kg

0.240

474

Konditoreja

4750192243353

LatvijasM Kūka Vīnes Šokolādes 1100g

kg

1.100

475

Konditoreja

4750192243339

LatvijasM Kūka Napoleons 1200g

kg

1.200

476

Konditoreja

4750192243575

LatvijasM Rulete Medus ar karam.kr/brūklenēm 350g

kg

0.350

477

Konditoreja

4750192243346

LatvijasM Kūka Cristella zemeņu 1100g

kg

1.100

478

Konditoreja

4750192243292

LatvijasM Rulete Biezpiena 350g

kg

0.350

479

Konditoreja

4750192243391

LatvijasM Kūka Putukrējuma/rozīnēm "Vējo" 450g

kg

0.450

480

Konditoreja

4750192243667

LatvijasM Kūka Kūko Tosca 550g

kg

0.550

481

Konditoreja

4750192290142

LatvijasM Kūka Vējo putukrējuma ar želejas gb 450g

kg

0.450

482

Konditoreja

4750192243674

LatvijasM Kūka Kūko burkānu ar mandeļu skaid. 400g

kg

0.400

483

Konditoreja

4750192243476

LatvijasM Kondit. Tumšais biskvīts 400g

kg

0.400

484

Konditoreja

4750192243469

LatvijasM Kondit. Biskvīts 400g

kg

0.400

485

Konditoreja

4750192243483

LatvijasM Kūka Karameļu medus 300g

kg

0.300

486

Konditoreja

4750192243506

LatvijasM Kūka Kūko šokolādes 250g

kg

0.250

487

Konditoreja

4750192243582

LatvijasM Kūka Biezpienmaizīte ar rozīnēm 110g

kg

0.110

488

Konditoreja

4750192243605

LatvijasM Kūka Biezpienmaize bez rozīnēm 110g

kg

0.110

489

Konditoreja

4750192243599

LatvijasM Kūka Biezpienm.ar rozīnēm 290g

kg

0.290

490

Konditoreja

4750192243612

LatvijasM Kūka Biezpienmaize bez rozīnēm 290g

kg

0.290

491

Konditoreja

4750192243629

LatvijasM Kūka Bezē tortniece 600g

kg

0.600

492

Konditoreja

4750192243643

LatvijasM Kūka Brūkleņu brulē tortniece 900g

kg

0.900

493

Konditoreja

4750192243209

LatvijasM Kūka Medus 1kg

kg

1.000

494

Konditoreja

4750192243049

LatvijasM Kūka Medus 350g

kg

0.350

495

Konditoreja

4750192243032

LatvijasM Kūka Vīnes Šokolādes 350g

kg

0.350

496

Konditoreja

4750192243025

LatvijasM Kūka Napoleons 400g

kg

0.400

497

Konditoreja

4750192243186

LatvijasM Rulete Ar marmelādes gab. 300g

kg

0.300

498

Konditoreja

4750192243162

LatvijasM Rulete Dzērveņu 300g

kg

0.300

499

Sausmaizītes

6411402976802

Crisp Rudzu sausmaizītes 200g

kg

0.200

500

Sausmaizītes

6410349746004

Crisp sausmaizītes ar ķimenēm 200g

kg

0.200

501

Dārzeņi

4751010862473

KOK Vārītas bietes 500g 1x12

kg

0.500

502

Dārzeņi

4751010863722

KOK Svaigie kāposti marinādē 900g 1x6

kg

0.900

503

Dārzeņi

4751010863715

KOK Skābēti kāposti ar burkāniem 900g 1x6

kg

0.900

504

Tēja

4750536000819

Tēja "Možums" Piparmētras ar virvīti maisiņos 20*1.5g

kg

0.030

505

Tēja

4750536000826

Tēja "Možums" Kumelītes ar virvīti maisiņos 20*1.0g

kg

0.020

506

Šokol.dzēr.

4052700044163

Choco  QUICK šokolādes dzēriens Kruger  400GR

kg

0.400

507

Biezenis

7613034490988

MAGGI 5min. kartupeļu biezenis ar kūpinātu bekona gaļas garšu un grauzdiņiem,51g

kg

0.051

508

Biezenis

7613034490964

MAGGI 5min. kartupeļu biezenis ar sīpoliem un grauzdiņiem, 57g

kg

0.057

509

Nūdeles

7613034490940

MAGGI 5min. nūdeles krējuma - tomātu mērcē, 60g

kg

0.060

510

Kafija

8887290101073

MacCoffee Kafija šķ. Strong 20g

kg

0.02

511

Garšvielas

4740018172417

Malti melnie pipari 190g, Santa Maria

kg

0.190

512

Garšvielas

4740018172462

Gaļas kopējā garšviela 290g, 17246 Santa Maria

kg

0.290

513

Dzīvnieku barība

7613035998896

ADVENTUROS Sticks suņu gardumi maziem suņiem (nūjiņas) 90g

kg

0.900

514

Dzīvnieku barība

7613035516335

ADVENTUROS Sticks suņu gardumi (nūjiņas) 120g

kg

0.120

515

Dzīvnieku barība

7613035516472

ADVENTUROS Strips suņu gardumi (strēmeles) 90g

kg

0.090

516

Dzīvnieku barība

7613035516458

ADVENTUROS Nuggets suņu gardumi (gabaliņi) 90g

kg

0.090

517

Dzīvnieku barība

5900951263859

WHISKAS Casserole 4-paka ar mājputnu gaļu 340g

kg

0.340

518

Dzīvnieku barība

5900951263729

WHISKAS Casserole 4-pack ar gaļu Classic Selection 340g

kg

0.340

519

Dzīvnieku barība

5900951263835

WHISKAS Casserole 4-paka ar gaļu Mixed Selection 340g

kg

0.340

520

Dzīvnieku barība

4008429087998

Perfect Fit ar cāļa gaļu 750g

kg

0.750

521

Dzīvnieku barība

4008429088858

Perfect Fit ar cāļu gaļu sterilizētiem kaķiem 750g

kg

0.750

522

Dzīvnieku barība

4008429104459

Perfect Fit kaķēniem ar cāļa gaļu 750g

kg

0.750

523

Dzīvnieku barība

5900951125737

Pedigree 4-paka adult (maisiņš) 0.4 kg

kg

0.400

524

Dzīvnieku barība

5900951249426

Pedigree Junior 4-paka (maisiņš) 0.4kg

kg

0.400

525

Dzīvnieku barība

5900951127748

Pedigree 4-paka ar gaļu (liellops/jērs/tītars) (maisiņš) 0.4kg

kg

0.400

526

konservācija

4751010861575

KOK Gurķi konservēti 870g. (0.9L) tw 1x8

kg

0.870

527

konservācija

4751010861964

KOK Gurķi sālīti  870g. (0.9L) tw 1x6

kg

0.870

528

konservācija

4751010860417

KOK Bietes marinētas galda 500g 1x8 Jaun.

kg

0.500

529

konservācija

4751010861001

KOK Bietes marinētas galda 700g 1x8

kg

0.700

530

Bakaleja

4750020020224

Dobele Milti Ekstra 1kg

kg

1.000

531

Bakaleja

4750020020200

Milti Ekstra 2,00 kg

kg

2.000

532

Bakaleja

4750020042387

Pārslas auzu pilngr. 500g Dobele (kast)

kg

0.500

533

Bakaleja

4750020042394

Pārslas auzu ātri vār. 500g Dobele (kast)

kg

0.500

534

Bakaleja

4750020042431

Pārslas 3 graudu 500g Dobele (kast)

kg

0.500

535

Bakaleja

4750020042448

Pārslas 4 graudu 500g Dobele (kast)

kg

0.500

536

Bakaleja

4750020042455

Pārslas 5 graudu 500g Dobele (kast)

kg

0.500

537

Bakaleja

4750020042509

Pārslas griķu EKO 500g Dobele (kast)

kg

0.500

538

Bakaleja

4750020042486

Pārslas auzu pilngraudu EKO 500g Dobele (kast)

kg

0.500

539

Bakaleja

4750020042493

Pārslas auzu ātri vārāmās EKO 500g Dobele (kast)

kg

0.500

540

Bakaleja

4750020052324

Makaroni Rigatoni Rigate 500g Dobele

kg

0.500

541

Bakaleja

4750020051686

Makaroni Chiffari Lisci 500g Dobele

kg

0.500

542

Bakaleja

4750020051662

Makaroni Conhiglie Rustiche 500g Dobele

kg

0.500

543

Bakaleja

4750020051792

Makaroni Linguine 500g Dobele

kg

0.500

544

Bakaleja

4750020050405

Mak. Fusilli 500g Dobele  (spirāles)

kg

0.500

545

Bakaleja

4750020050429

Mak. Cornetti Rigati 500g Dobele (radziņi)

kg

0.500

546

Bakaleja

4750020050412

Mak. Penne Rigati 500g Dobele (caurulītes)

kg

0.500

547

Bakaleja

4750020050436

Mak. Filini Piccoli  500g Dobele (nūdeles)

kg

0.500

548

Tēja

4605246004278

GREENFIELD "Earl Gray Fantasy" melnā tēja 25x2g

kg

0.050

549

Tēja

4605246004339

GREENFIELD "Summer Bouquet" zāļu tēja 25x2g

kg

0.050

550

Tēja

4605246004353

GREENFIELD "Green Melisa" zaļā tēja 25x1.5g

kg

0.050