Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā

Kas ir ziņojums par loterijas organizēšanu?

15 dienu laikā pēc loterijas norises beigām loterijas atļaujas saņēmējs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz IAUI ziņojumu par preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanu, kurā norādīts:
–    organizatora nosaukums un piešķirtās loterijas atļaujas numurs;
–    loterijas dalībnieku skaits;
–    izsniegto laimestu skaits;
–    izsniegto laimestu vērtību latos (pamatojoties uz grāmatvedības dokumentiem);
–    atlikušo laimestu skaits;
–    atlikušo laimestu vērtība latos.
Ziņojumu paraksta persona, kas atbildīga par loterijas organizēšanu. Ziņojumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu.

(Ziņojums ir jāiesniedz tikai tad, ja laimestu fonds ir lielāks par 720 EUR)