Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā

Vai par loteriju ir uzskatāms mehānisms, kur tiek pirkts produkts un atverot/lietojot to ir iespēja laimēt vēl vienu tādu pašu produktu?

Jā, šajā gadījumā šī tiks klasificēta kā loterija, jo cilvēlam par maksu ir varbūtība laimēt. Attiecīgi balvu fonda izmērs tiks aprēķināts pēc loterijas produkta vienības pašizmaksas reizinājuma ar kopējo loterijā “laimējušo” (produkts ar laimestu) produktu vienību skaitu.

Šādā variantā ir pieļaujama tikai 100% atlaide laimētajam produktam. Daļēju atlaidi (piem. 50%) nevar likt, jo, ņemot vērā dažādu tirdzniecības vietu cenu politiku, nav iespējams precīzi aprēķināt balvu fonda vērtību.