Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā

Vai loterijas noteikumiem jābūt uzrakstītiem uz reklāmas materiāliem?

Likums paredz, ka loterijas noteikumiem ir jābūt pircējam pieejamiem vietā, kur var iegādāties loterijas produktu. Uz preces iepakojuma drīkst norādīt arī Interneta adresi vai tālruņa numuru, kur iespējams iepazīties ar noteikumiem, taču vismaz vienam eksemplāram ar drukātiem noteikumiem ir jābūt pieejamam katrā tirdzniecības vietā, kur notiek loterija.
Uz reklāmas materiāliem vēl jābūt noteikti publicētiem loterijas sākuma un beigu datumiem.