Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā

Vai loterijas organizatoram ir pienākums informēt katru laimētāju personīgi? Kur un kad ir jāizsludina laimējošās personas?

Nav tāda likuma, kas liek loterijas organizatoram informēt katru laimētāju personīgi. Tā ir organizatora brīva griba. Visbiežāk, neliela laimējošo personu skaita gadījumā, laimētāji tiek informēti telefoniski.
Ja loterija tiek organizēta visā Latvijas Republikas teritorijā, par loterijas rezultātiem (laimējušām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs ne vēlāk kā piecas dienas pēc laimējušo personu noteikšanas paziņo vismaz vienā plašsaziņas līdzeklī, kas tiek izplatīts visā valsts teritorijā. Tam, kur un līdz kuram datumam varēs aplūkot loterijas rezultātus, jābūt ierakstītam loterijas noteikumos.