Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā

Kas ir izlozes protokols?

Par laimējošo personu noteikšanu sastāda protokolu, kurā jānorāda:
–    loterijas organizatora nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs,
–    loterijas nosaukums,
–    laimējošo personu noteikšanas vieta un datums,
–    personas, kas piedalās laimējošo personu noteikšanā,
–    loterijas dalībnieku kopējais skaits,
–    laimestu nosaukumu,
–    laimējošo personu vārdi, uzvārdi.
Protokolu sastāda 2 eksemplāros (viens – organizatoram un otrs – IAUI pārstāvim) un paraksta personas, kas atbildīgas par laimētāju noteikšanu. Loterijas protokola sastādīšana notiek brīdī