Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā

Kā es varu zināt, vai loterijas izloze notiek godīgi?

Likums paredz, ka preču vai pakalpojumu loterijā laimējošās personas nosaka publiski. Arī loterijas noteikumos tiek uzrādīts loterijas laimējošo personu noteikšanas datums, vieta un laiks. Ikviens var piedalīties, tādā veidā pārbaudot, vai izloze notiek godīgi.
Ja balvu fonds ir lielāks par 9960.10 EUR, tad loterijā noteikti piedalās arī IAUI pārstāvis vai attiecīgā reģiona VID teritoriālās iestādes pārstāvis un attiecīgās profesionālās asociācijas pārstāvis. Iespēju robežās IAUI pārstāvji piedalās arī tādu loteriju izlozēs, kurām ir salīdzinoši neliels balvu fonds.