1121

Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Cik ilgi ir jāuzglabā ar loterijas organizēšanu saistītie dokumenti?
Piedalies aptaujā

Cik ilgi ir jāuzglabā ar loterijas organizēšanu saistītie dokumenti?

Loterijas atļaujas saņēmēja telpās 5 gadus ir jābūt pieejamiem sekojošiem dokumentiem:
–    IAUI izsniegtā loterijas atļauja;
–    Loterijas noteikumi;
–    Balvu fonda apstiprinoši grāmatvedības dokumenti;
–    Loterijas protokols;
–    Loterijas ziņojums kopā ar IAUI saņemšanas apstiprinājumu;
–    Personu iesūtītie apliecinājumi par dalību loterijā (čeki, PVZ, sms, utt);
–    Saņemtās pretenzijas un atbildes uz tām;
–    Informācija par loterijā laimējušo personu izsludināšanu;
–    Pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina laimesta saņemšanu.

Ja loterijas laimestu fonds nav bijis lielāks par 720 EUR, tad 5 gadus ir jāuzglabā sekojoši dokumenti:
–    IAUI izsniegts apstiprinājums loterijas rīkošanai;
–    Loterijas noteikumi;
–    Balvu fonda apstiprinoši grāmatvedības dokumenti;
–    Loterijas protokols;
–    Informācija par loterijā laimējušo personu izsludināšanu;
–    Pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina laimesta saņemšanu.
Dalībnieku iesūtītie dokumenti, kas apliecina dalību loterijā, ir jāuzglabā vismaz 6 mēnešus. Taču, ja uz šādu loteriju (balvu fonds līdz 720 EUR) ir saņemtas pretenzijas, tās un atbildes uz tām jāglabā 12 mēnešus.