Piedalies loterijās un laimē vērtīgas balvas jau šodien!

Piedalies aptaujā

Cik ilgi ir jāuzglabā ar loterijas organizēšanu saistītie dokumenti?

Loterijas atļaujas saņēmēja telpās 5 gadus ir jābūt pieejamiem sekojošiem dokumentiem:
–    IAUI izsniegtā loterijas atļauja;
–    Loterijas noteikumi;
–    Balvu fonda apstiprinoši grāmatvedības dokumenti;
–    Loterijas protokols;
–    Loterijas ziņojums kopā ar IAUI saņemšanas apstiprinājumu;
–    Personu iesūtītie apliecinājumi par dalību loterijā (čeki, PVZ, sms, utt);
–    Saņemtās pretenzijas un atbildes uz tām;
–    Informācija par loterijā laimējušo personu izsludināšanu;
–    Pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina laimesta saņemšanu.

Ja loterijas laimestu fonds nav bijis lielāks par 720 EUR, tad 5 gadus ir jāuzglabā sekojoši dokumenti:
–    IAUI izsniegts apstiprinājums loterijas rīkošanai;
–    Loterijas noteikumi;
–    Balvu fonda apstiprinoši grāmatvedības dokumenti;
–    Loterijas protokols;
–    Informācija par loterijā laimējušo personu izsludināšanu;
–    Pieņemšanas un nodošanas akts, kas apliecina laimesta saņemšanu.
Dalībnieku iesūtītie dokumenti, kas apliecina dalību loterijā, ir jāuzglabā vismaz 6 mēnešus. Taču, ja uz šādu loteriju (balvu fonds līdz 720 EUR) ir saņemtas pretenzijas, tās un atbildes uz tām jāglabā 12 mēnešus.